Chuyện xưa Nội gia quyền – Tôn Tồn Chu chiến thắng Trần Phát Khoa?

Chuyện xưa Nội gia quyền thập —

Nguồn: Internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Tôn Tồn Chu chiến thắng Trần Phát Khoa?

Cầu Thực vấn: thỉnh giáo Doanh Nhân, Thuần Dương tiền bối, Đường lang quyền gia Mã HánThanh từng nói: Tôn Tồn Chu đã từng thắng Trần Phát Khoa. Nhưng tôi xem tài liệu về Trần Phát Khoa, đều nói rằng cả đời Trần Phát Khoa cùng người so tài chưa từng thất bại, đều là khinh tùng thủ thắng. Không hiểu việc Tôn Tồn Chu chiến thắng Trần Phát Khoa là đúng hay sai? Nếu có, có thể  tường thuật hay không!? Đa tạ!

Doanh Nhân kể: nói từ thắng thì quá nặng. Kỳ thực, hằng ngày cùng nhau mài dũa, không nói được ai thắng ai, cùng nhau thể nhận mà thôi.

Đại khái sau kháng chiến thắng lợi hai năm (năm 1946), các lão võ thuật gia trong giới võ thuật Bắc kinh đều thọ hơn 70, rất đến chúc tụng. Trần Dương hai phái Thái cực quyền rất ít qua lại, nhưng là Lôi Mộ Ni đã bái Trần Phát Khoa lại bái Hách Thọ Nham, cho nên Trần Phát Khoa cũng được mời. Tôn Tồn Chu là danh gia võ thuật nên được mời.

Đa số người đến là Thái cực môn nhân, Hình ý, Bát quái và một số môn phái khác. Do đa số đều là người luyện võ, câu chuyện tự nhiên nói về quyền thuật, Trầm Gia Trinh, Lôi Mộ Ni cùng vài người thảo luận triền ti kình, chuyện rất sôi nổi. Chuyện qua  lại, Hách Thọ Nham liền hỏi Trần Phát Khoa về triền ti kình, Trần lược giảng, mọi người đều khen hay. Khi ấy Tôn Tồn Chu cùng Trần Phát Khoa và Hách Thọ Nham ngồi cùng bàn, Tôn Tồn Chu không nói gì, nhìn mọi người bằng nửa con mắt.

Hách Thọ Nham là lão giang hồ, thấy được ý của Tôn Tồn Chu, cố ý hỏi Tôn Tồn Chu: “Quyền lý môn quyền nhà ông có triền ti kình hay không?” Tôn Tồn Chu nói: “Triền ti kình là gì, tôi chỉ biết lý khỏa ngoại phiên là đủ dùng.”

Sau này, nghe Lôi Mộ Ni nói, Tôn Tồn Chu cùng Trần Phát Khoa đã từng tiếp xúc, Trần Phát Khoa nói, tôi triền không hơn ông ta, chính là triền lên rồi cũng vô dụng.

Thuần Dươngkể:

Tôn Tồn Chu không thích nói, thích thông qua giao thủ để biểu đạt ý tứ của ông ta. Cho nên đương thời thanh danh của ông ta không phải là rất tốt, đồng đạo đều có chút e sợ ông ta. Tôn Tồn Chu là một vị kỹ kích gia hiếm thấy, trình độ kỹ kích có thể đại biểu cho một thời đại. Trần Phát Khoa là một vị thầy tốt, tuy nhiên trình độ văn hóa không cao, nhưng dạy họ trò tận tình, không bảo thủ. Điều này đương thời là rất hiếm. Do đó Trần Phát Khoa và Trần Chiếu Phi đủ thành người đứng đầu Trần thức Thái cực quyền. Đương thời rất nhiều thanh niên thích theo ông ta môn học quyền, ông ta là người bồi dưỡng một lớp nhân tài Trần thức Thái cực quyền.

Có người nói Trần Phát Khoa dựa vào danh đả lôi tại Bắc kinh, đó là nói xằng. Trần Phát Khoa là người có công phu, ông ta thành danh là vì nhân cách và võ đức của ông ta. Việc ai đánh thắng ai không có ý nghĩa, ý tứ gì. Kỳ thực, vô luận Trần Phát Khoa thua hay không, đều không ảnh hưởng tới địa vị lịch sử nhất đại tông sư Trần thức Thái cực quyền của ông và giá trị học thuật của môn quyền thuật được truyền lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *