Bí mật bất truyền của Nội gia – khung xương truyền công, tùng thấu cầu chỉnh

Bí mật bất truyền của Nội gia – khung xương truyền công, tùng thấu cầu chỉnh

Nguồn: Internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Nội gia công phu lấy tùng nhu làm căn bản, cơ nhục toàn thân vừa khẩn (căng) liền tùng, 9/10 là tùng…

Tùng – lỏng – rất khó luyện, khi luyện chưa tới, cơ bản không cảm giác được cơ nhục quanh hông eo, làm sao khiến chúng buông lỏng?

Quanh cột sống có rất nhiều cơ nhục, đặc biệt là cơ nhục quanh eo và xương chậu. Trước khi luyện, căn bản không biết chúng tồn tại, khi đã luyện được mới biết chúng có thể vận động, và lực lớn vô cùng. Sức mạnh nội công toàn là từ khối cột sống này.

Co thể là một hệ thống lò so lớn, chính là cơ nhục ở vùng cột sống này.

Khối xương này có khai hợp. Khi động được thì người sinh đảm sắc, gặp lão hổ cũng dám cắn một miếng.

Long hình sưu cốt, phát kình giảng cầu cốt lực; …, cơ quanh đan điền vùng chậu, trung tiết có thể phát lực, (là do) quan tiết hông eo có thể khai hợp.

Hệ thống gân của toàn thân có thể quán thông, thì lực của đan điền có thể thuận đạt các cá bộ vị của toàn thân, không bị nội hao – tức kình lộ được đả thông.

Cơ nhục khu vực đan điền thường không biết và chỉ được nhận biết khi bị đau. Khi đã luyện được, sẽ thể hội được trong phần quan tiết cứng nhắc nhất của cơ thể uẩn hàm sức mạnh tối cường – đó là lực dã thú nguyên thủy, chân chính lực của bản năng.

Tốc độ kinh người của hổ báo khi săn mồi, sức mạnh và tính phối hợp đều được phát động từ bộ vị này.

Có loại sức mạnh này làm hậu thuẫn, văn nhân học sĩ có thể dũng cảm ra sa trường.

Hình ý quyền giảng “long hổ nhị khí” – long cân hổ cốt – là sức mạnh của cột sống và hông eo. Thân có công năng của long hổ, đảm sắc làm sao không mạnh mẽ!.

Luyện quyền cần tìm hạch tâm, cột sống và vùng chậu để luyện, không nên quản thủ cước, lập đan điền, giác đan điền, phiên lãng kình, đẩu tuyệt kình chính là từ đây ra.

Lâu ngày, khi cột sống đã mẫn cảm, sẽ hiểu “toàn thân là một con rồng lớn”, và lưng đã mẫn cảm là gì….

Khi xương chậu đã có cảm giác, các loại đan điền công không còn gì bí mật, chẳng qua là các loại luyện tập cơ nhục eo bụng mà thôi.

Hai khi vực này có cảm giác, thì không còn muốn vung quyền.

Hình ý dĩ thương hóa quyền, thương chính là hóa tại tự thân khung xương.

Thuần dĩ khung xương truyền kình, tẩu kình.

Khung xương tức là đao thương kiếm, là tối giai tối hảo đích truyền kình công cụ, bất là phát kình công cụ.

Truyền kình, tự nhiên càng kết thực càng tốt.

Khung xương kết thật tại chỉnh – toàn thân chỉnh hợp, quan tiết toàn thân không đứt đọan, thấu đáo, tốt nhất. Nếu có nơi không thể tùng thấu, thì không thể chỉnh.

Chân chính chỉnh, là các bộ phận của toàn thân luôn ở trạng thái chỉnh. Chỉnh kình là kình do chỉnh thể giá tử truyền tới.

Cuối cùng đả thành chỉnh thể, đả xuất lai chỉnh kình…, nhưng vẫ là tự mình giác kình, toàn lãng phí tại thân mình.

Thương “hoạt” can “đẩu”. Hoạt chủ trực kình, kình tại cột sống, dẫn lĩnh chu thân trực tiến. Đẩu chủ loa toàn chuyển kình, kình tại eo hông, lĩnh chu thân ninh chuyển.

Nhị giả tương phụ tương thành, không thể thiếu một.

Trực kình là trực tiến. Tôn Tồn Chu tiền tiến nhất trượng, hậu thối bát xích tức là công phu như vậy, dụng dĩ thương nhân, tật đả tật tiến, uy phong đáng sợ.

Đẩu giả là chuyển kình.

Eo hôngtả chuyển, hữu chuyển không ngừng tương liên tức thành đẩu.

Nói rằng “khố cốt tức thị đại chuyển tử”, đạo lí tại đây.

Trực kình, kình tại cột sống – là long kình – thủ ý “Long hình sưu cốt”.

Đẩu kình, kình tại eo hông – là hổ kình – thủ công “Hổ yêu khố”.

One thought on “Bí mật bất truyền của Nội gia – khung xương truyền công, tùng thấu cầu chỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *