Trịnh Tử Thái Cực Quyền Thập Tam Thiên – Thiên bốn: Thay đổi khí chất

  • Thiên bốn: Thay đổi khí chất

Đọc sách thánh hiền, nghiêm túc theo duổi, cẩn thận đặt câu hỏi về chúng, phấn đấu vì sự rõ ràng trong mỗi cách giải quyết những vấn đề đặt ra, thì “lục kinh” (Lục kinh gồm: Thi Kinh, Thượng Thư, Nghi Lễ, Nhạc Kinh, Chu Dịch, Xuân Thu – ND) có thể giải thích cho ta. Tôi tin rằng “lục kinh” chắc chắn có thể thay đổi khí chất của một con người. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc học Thái Cực Quyền có thể thay đổi khí chất con người. Tôi đã tập Thái Cực Quyền được gần 30 năm, với hai mươi năm gần đây khong hề gián đoạn, và tôi vẫn chưa chắc liệu nó đã thay đổi tôi như thế nào. Tôi muốn kể lại một số kinh nghiệm của mình.

Khi tôi trẻ, tôi đã có ý thức về công lý, nhưng tôi đã khinh suất bỏ qua hậu quả của những hành động của tôi. Tôi đã từng có ước mơ học tập chăm chỉ để đạt được trình độ cao nhất, nhưng thể lực của tôi yếu. Hậu quả là tôi đã gián đoạn quá trình tập luyện của mình một vài lần và đã không hoàn thành trọn vẹn lắm. Giờ đây tôi đã qua cái tuổi đầu bạc và cái thời khi Khổng Minh ăn ít đi. Liệu tôi có thể nói gì nhỉ? Sự bất tử, sự thịnh vượng và sự kính trọng không phải cái mà tôi khao khát. Tôi chỉ khao khát được nghe chân đạo của Khổng Tử; khi đó tôi mới thỏa mãn. Vì vậy, tôi không dám bỏ bê bản thân và bỏ phí cuộc sống của mình.

Sau khi tập Thái Cực Quyền 20 năm, tôi đã khám phá ra rằng nó có thể nâng cao tinh thần, tăng cường sinh lực, và loại trừ bệnh tật. Bây giờ, dù tôi làm gì, tôi có sức chịu đựng và điều này đã kiểm tra sự gián đoạn thường xuyên của việc học tập của tôi. Kể cả nếu tôi không có sự bình tĩnh và bình yên tuyệt vời ở trong cơ thể, tôi đã loại bỏ thái độ bất cần và coi thường của mình. Tôi không mong chờ sự thay đổi khí chất có thể to lớn như sự thay đổi từ một bụi gai trở thành một cây phong lan hay một con cú biến thành phượng hoàng, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tinh thần của bạn và thể lực của bạn yếu, kể cả nếu bạn trẻ, bạn sẽ rất yếu, và kể cả nếu bạn mạnh mẽ, thì bạn cũng sẽ bị ốm. Khi bạn trở nên ốm yếu, bạn sẽ không thể cải thiện bản thân kể cả khi bạn muốn. Bạn không thể bàn luận một cách nhiệt tình về sự thay đổi khí chất. Nếu bạn không thể cải thiện bản thân vì lợi ích của chính bạn và gia đình bạn, bạn sẽ phản bội đất nước, giống như các quan chức chính phủ mục nát vậy. Bạn sẽ phạm phải những sai lầm này kể cả khi bạn biết điều đó là sai. Phải có một lí do cho việc đó – đó là bởi cơ thể của bạn yếu. Tôi biết rất nhiều người sẽ sống trong sự hổ thẹn hơn là chết trong danh dự. Trong một nửa số đó, thể trạng và tinh thần của họ không hỗ trợ họ. Do đó, việc bàn luận về sự thay đổi khí chất đi đôi với việc những con người bình thường có thể cải thiện bản thân để trở thành những con người siêu đẳng. Nếu người bình thường tụt lại phía sau, người đó chỉ có thể trở thành con người kém cỏi. Vì vậy tôi kết luận rằng câu hỏi liệu Thái Cực Quyền có thể thay đổi khí chất của một người nào đó hay không phải chờ một người thông thái hơn để trả lời nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *