Chuyện xưa Nội gia quyền

Chuyện xưa Nội gia quyền thất

Nguồn: Internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Quốc thuật đại tái cựu sự chi nhất

Thuần Dương kể:

Hồ Phượng Sơn từng một thời là mây gió trong Hình ý môn. Đại hội Quốc thuật Hàng châu năm 29 áp dụng quy chế phân tổ tuần hoàn song bại đào thải. Trong sáu tên đầu tiên thì Hồ Phượng Sơn toàn thắng. Tiếp tục thi đấu  vòng tròn, tuy nhiên mỗi cá nhân thi đấu có số tương cận, nhưng nội dung bất đồng. Do Hồ Phượng Sơn lúc trước đứng đầu, nên là mục tiêu của mọi người, người gặp Hồ Phượng Sơn ai cũng đánh hết sức. Toàn bộ quá trình thi đấu không ai vì khách sáo mà tự động thoái tràng. Mà Chu Quốc Lộc, Tào Nghiễn Hải, Chương Điện Thanh và Vương Tử Khánh… đều có hai lượt nhường nhau, chưa chiến tự thối tràng, khi đó mật độ thi đấu cao, thực tế là thể lực của Hồ Phượng Sơn bị tiêu hao lớn hơn mọi người. Điều này có thể thấy qua văn kiện của đại hội, tài liệu tôi đã được xem tại nơi của  Lý Thiên Ký tiên sinh. Ngoài ra, Hồ Phượng Sơn bị dính mưu kế của Chu Quốc Lộc và Vương Tử Khánh cũng là sự thực, Nam kinh Từ Chú Nhân tiên sinh từng nhiều lần nói về việc này, Từ tiên sinh từng tham gia lần thi đấu này. Nói Tôn tiên sinh có biểu hiện vì đồ đệ trong thi đấu là không có căn cứ, Từ Chú Nhân giảng: lần thi đấu này, đệ tử mới cũ của Tôn tiên sinh tại phân tổ thi đấu vòng tiếp theo rất nhiều, nhưng Tôn tiên sinh khuyên đệ tử cũ không đấu tiếp, để cơ hội cho đệ tử mới nhập môn, cho nên tham gia chung kết đều là đệ tử mà Tôn tiên sinhdạy chưa đến hai năm.

Cố Kiên kể:

Hồ Phượng Sơn là con gái của Lý Cảnh Lâm, là một người giỏi của Hình ý Bát quái môn đương thời, bị ám toán của đồng môn sư huynh đệ mà thất bại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *