Tiết Điên Tượng Hình Quyền

薛颠象形拳
Tiết Điên tượng hình quyền học

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

(Ảnh đại diện từ internet)

Nguồn: Internet
Giải thích Tiết truyền “Ý” của Hình ý
Lý Lạc Năng kế thừa hoàn chỉnh luyện pháp nguyên thủy của Cơ tổ, không cải biến hay thêm bớt. Tên Hình ý quyền có từ cổ xưa, trước đây là cách gọi của môn nội, bên ngoài có nhiều tên gọi, thời Lý Lạc Năng gọi tên Hình ý quyền. Quách Vân Thâm ban đầu đắc nghệ Hình ý quyền như vậy, sau thụ giáo quy về Lý Lạc Năng, thống nhất luyện pháp, truyền bá rộng rãi cho hậu thế, đạt được một bộ phận Hình ý cổ có Lý Tồn Nghĩa, Lý Chấn Sơn, Thượng Vân Tường, Tôn Lộc Đường.
Bát quái chưởng thuộc long, long hữu thế phiên lãng thăng thiên, du không ẩn hiện mạc trắc. “Long” là thân pháp, không phải là chiêu thức. Cho nên, Lý Trọng Hiên tiên sinh trong văn chương có “Trình Đình Hoa đả Bát quái, kình lực toàn thân cổ đãng, không cảm giác ông ta đánh, chỉ cảm thấy ông ta động” . Đả Bát quái khiến người ta thấy như tại trôi nổi trong không trung, rất lâu không rơi xuống, được coi là đã luyện thành, gọi là “Du long hành không” . Lão tiền bối năng đạt đáo cảnh giới này của Bát quái môn có… Hàn Mộ Hiệp, Thúy Hoa Lưu và Cung Bảo Điền.
Hình ý thuộc xà, cước hạ bất ly địa ba hành, đả quyền là “khom lưng” (tạm dịch) tiến về phía trước, xà hành bộ không tá giám bộ pháp Bát quái, Hình ý quyền bản thân đã có tẩu luyện pháp thiên môn. Công phu của Hình ý quyền “xuất tại cước hạ”, cho nên “Xà hành băng tranh” là quan kiện. Lý Tồn Nghĩa hấp thu tinh hoa của Bát quái, Thái cực, nhưng không thể hiện tại bộ pháp.
Thái cực là thủy, khả tụ khả tán, khả phân khả hợp, Vương Tông Nhạc thuyết “Thái cực giả, vô cực nhi sinh, âm dương chi mẫu dã, động chi tắc phân, tĩnh chi tắc hợp” . Thủy thụ lực tắc tán, tùy chi tức hợp; động thời tắc phân, tĩnh thời tức hợp, là một loại hoạt lực lưu động, đó là bỉ vũ. Đả quyền lại cần như “Hành vân lưu thủy” ổn, tĩnh, mạn, quân, mới xuất công phu.
Có đồ đệ nói với tôi “Sư phụ, thung này của thầy quá giản đơn, tôi luyện thế nào?” Tôi thấy tâm tư của anh ta tôi chưa dạy hết. Tôi nói, hồn viên thung của Lý Trọng Hiên tiên sinh chỉ có hai câu, kỳ thực chân công phu là như vậy. Sư phụ cao minh là đem công phu giao cho đồ đệ, như vậy đồ đệ mới có thể học được, luyện thông, ngộ thấu.

2 thoughts on “Tiết Điên Tượng Hình Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *