Lộc Tôn Lộc Đường học tập Thái cực quyền

Chuyện xưa Nội gia quyền Lộc Tôn Lộc Đường học tập Thái cực quyền
Thuần Dươngkể:
Khi Tôn Lộc Đường tiên gặp Hác Duy Trinh tiên sinh, công phu của Tôn tiên sinh hơn Hác Duy Trinh là sự thực. Người của”Tứ dân” đều biết. Thầy tôi là Ngô Tử Trân tiên sinh từng nói về việc này. Khi Hác Duy Trinh tiên sinh mới đến Bắc kinh, muốn nhờ ảnh hưởng của Bắc kinh thể dục nghiên cứu xã để phát triển Hác thức Thái cực quyền (sau giải phóng gọi là Võ thức Thái cực quyền), bởi vì Bắc kinh thể dục nghiên cứu xã đương thời làtổ chức chủ yếu dạy Thái cực quyền tại Bắc kinh, có sức ảnh hưởng nhất định. Xã trưởng là Hứa Võ Sinh. Hứa làđệ tử của Dương Kiện Hầu tiên sinh. Vậy nên, Hác tiên sinh lấy danh nghĩa thăm đồng hương, tìm hặp Dương Kiện Hầu, hi vọng có thể truyền bá, mở rộng Thái cực quyền của ông ta tại Thể dục xã. Nhưng Dương Kiện Hầu lạnh nhạt. Do đó, Hứa Võ Sinh không dám lưu Hác Duy Trinh tại Thể dục xã. Nhưng Hứa Võ Sinh cảm thấy công phu của Hác Duy Trinh xác thực là tốt, sau đó giới thiệu Hác Duy Trinh đến “Tứ dân võ thuật xã”.
“Tứ dân võ thuật xã” tuy lấy Hình ý quyền làm chủ, nhưng cũng dạy Bát quái, Thái cực, Thông bối… Đặng Vân Phong tiên sinh thỉnh Hác Duy Trinh đi xe kéo tay đến tửu quán ăn cơm. Khi xuống xe, Hác Duy Trinh muốn trả tiền xe, Đặng tiên sinh vội dùng tay ngăn lại, nào ngờ Hác tiên sinh tá lực, tay của Đặng tiên sinh duỗi ra nhất thời không thể thu lại. Mới biết Hác tiên sinh công phu không tầm thường. Cơm xong tiễn Hác tiên sinh, Đặng tiên sinh liền tới Tôn tiên sinh gia, kể vớiTôn tiên sinh rằng đã gặp một vị hảo thủ, đồng thời mời Tôn tiên sinh ngày hôm sau đến “Tứ dân” gặp Hác tiên sinh. Hôm sau, Tôn Hác gặp mặt, quý mến lẫn nhau, tâm đầu ý hợp. Khi hai người đáp thủ, nào ngờ vừa đáp thủ, Tôn tiên sinh liền ném Hác tiên sinh đi. Hác Duy Trinh đại kinh thất sắc, Tôn tiên sinhvội nói: “Đó là án chiếu thuyết pháp của ông về tẩu kình.” Coi như Hác tiên sinh đã vẽ đường cho hươu chạy. Hác Duy Trinh thất kinh nói: “Thật lạ, làm sao chỉ vài câu, ông đã thắng công phu mấy chục năm của tôi.” Hác tiên sinh đã biết công phu của Tôn tiên sinh trên mình. Cho nên sau đó không đến “Tứ dân” nữa. Nghe nói đến Thiên tân Võ sĩ hội vài ngày, sau đó quay về Bắc kinh và mắc bệnh. Khi Tôn tiên sinh thấy Hác Duy Trinh không đến “Tứ dân”, rất hối hận vì nhất thời hứng khởi mà thắng Hác tiên sinh. Khi đó, Tôn tiên sinh đang nghiên cứu vấn đề hợp nhất quyền thuật. Sau đó, nghe nói Hác Duy Trinh đang ốm tại kinh thành, liền đón Hác về nhà chữa bệnh. Hác tiên sinh cảm ơn đó, không biết báo đáp bằng gì, liền mang những tâm đắc sâu xa trong nghiên cứu Thái cực quyền của mình nói với Tôn tiên sinh, giúp Tôn tiên sinh nghiên cứu hợp nhất nội gia quyền thuật. Do đó, việc Tôn tiên sinh có thể hợp nhất Hình ý, Bát quái và Thái cực quyền, cũng có công lao của Hác tiên sinh. Đồng Húc Đông tiên sinh, trong tạp chí ”Võ lâm’’số 9, giới thiệu quan hệ của Tôn Hác cơ bản là phù hợp thực tế lịch sử.
Có người cho rằng, nếu đối phương không đánh được tôi, tôi tất không cần học đối phương. Cánh nghĩ này quá ấu trĩ, là biểu hiện của tâm tính không thành thực, cũng không hợp với hiện thực. Rất nhiều đệ tử khi đến với tôi, đã từng có thành tích tốt trong thi đấu tán đả toàn quốc rồi. Nếu luận về thực lực kỹ kích họ tuyệt đối trên tôi, nhưng họ vẫn muốn bái tôi làm thầy. Mục đích là học tập kỹ thuật phát lực ưu việt của Hình ý quyền. Hạ Bá Hoa tiên sinh, học trò của ông ta vừa nhập học, thì đã có thể đánh ông ta bầm dập. Nhưng vẫn thành tâm thành ý bái Hạ tiên sinh làm thầy học nghệ. Trước đây, những ví dụ như thế này rất nhiều. Không hiểu tại sao người hiện nay tâm tính biến thành nhỏ hẹp và ấu trĩ như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *