Thái cực: Từ ngoài mà luyện, là luyện tập; Từ trong mà luyện, là tu hành!

Nguồn: https://new.qq.com/rain/a/20191119A0KRZQ00

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

(Ảnh đại diện từ internet)

  • Thái cực nhân phân thành 04 cấp:

                Hồ đồ, thông minh, trí tuệ và giác ngộ.

                Tự mình đau đớn, vất vả luyện tập là hồ đồ,

                Tự mình rất thoải mái, vui vẻ luyện tập là thông minh,

                Khiến người khác luyện tập rất thoải mái, vui vẻ là trí tuệ,

                Khiến tự mình và người khác đều luyện được thoải mái, vui vẻ là giác ngộ.

  • Trên đường tu hành thái cực,

                Không chậm trễ thân thể,

                Không trói buộc tâm linh,

                Không trang sức giả tạo  cho tinh thần,

                Khiến cước bộ uyển chuyển như miêu,

                Khiến thượng hạ phối hợp tương tùy,

                Khiến chiêu thức hành vân lưu thủy,

                Khiến chân ngã hồi quy tâm linh.

  • Trên đường tu hành thái cực,

                Giản đơn như lớp “màu nền” trong đời sống của chúng ta,

                Ninh tịnh là sức mạnh cuộc đời của chúng ta,

                Tự do là nơi cuộc đời của chúng ta hướng tới,

                Hạnh phúc là điều mà cuộc đời của chúng ta truy cầu.

  • Vì sao một đơn thức thực hiện rất vướng mắc?

                Bởi vì anh quá quan tâm tới việc thực hiện đúng hay sai,

                Kiên yêu khoa tùng bất tùng,

                Nội khí sướng bất sướng,

                Động tác đúng tiêu chuẩn hay không,

                Vướng víu bên trong không thể tự thoát ra.

                Những thứ đó đều là tạp niệm trong luyện quyền của anh.

                Tạp niệm tức dục vọng.

                Nếu chỉ cầu thái cực an tịnh,

                Bài trừ tạp niệm, bài trừ dục vọng,

                Đạt tới cảnh giới ninh tịnh đạm bạc,

                Đánh quyền sẽ tự có ý vị.

                Giống như nhu cầu của ái tình không phải là hoàn mỹ,

                Mà là chân tình vậy,

                Nhu cầu chiêu pháp của Thái cực không phải là hoàn mỹ,

                Mà là tập trung toàn bộ tinh thần.

  • Trứng gà

                Từ ngoài đả phá là thực vật, từ trong đả phá là sinh mệnh;

  • Thể ôn

                Từ ngoài gia nhiệt là tiêu hao, từ trong gia nhiệt là năng lượng;

  • Nhân sinh

                Từ ngoài đột phá là áp lực, từ trong đột phá là trưởng thành;

  • Thái cực

                Từ ngoài mà luyện là luyện tập,

từ trong mà luyện là tu hành.

                Khi không thoải mái ta ôm thái cực,

                Khi rất vui vẻ ta vẫn ôm thái cực,

                Thông qua phương thức thái cực,

                Cuối cùng ta thu được yên bình của trí tuệ.

                Không cần so đo cùng động tác chiêu pháp.

                Một mực so đo dễ làm dao động ý chí của chúng ta,

                Lệch khỏi ước nguyện luyện tập ban đầu của chúng ta.

                Mà kết quả của so đo,

                Không khiến người tự ti,

                Mà khiến người tự kiêu ngạo,

                Tóm lại là rơi vào tầm thường.

  • Ghi nhớ,

                Thái cực cuối cùng là khiến cho con người so với trước trí tuệ hơn,

                Năng lực lĩnh ngộ sự vật so với trước tốt hơn,

                Năng lực ninh tịnh so với trước càng tốt hơn,

                Năng lực hạnh phúc so với trước tốt hơn người khác.

                Không bị mê hoặc vào lưu phái, không bị trói buộc vào quyền pháp,

                Không sợ tương lai, không tiếc quá khứ,

                Không loạn tại tâm, lập tức an tâm.

                Như vậy chính là thái cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *