Phóng sự O2 TV với thầy Quân – Thái cực nội gia quyền Hà nội

Phóng sự về thái cực quyền với sự tham gia của CLB trên O2 TV :

 

Leave a Reply