Luận về quyền đạo

Dai su Y quyen Vuong Huong Trai 2

Luận về quyền đạo

Quyền đạo là mặt văn hóa, tinh thần của võ thuật, mang nhiều đạo lý sâu sắc, có ảnh hưởng rất lớn đối với người luyện võ, tu đạo. Tôi dịch giới thiệu với các bạn một số luận bàn về quyền đạo của người xưa.
Luận tín điêu với quy thủ
Tác giả: Vương Hương Trai

Đạo quyền học không chỉ luyện tập cơ thể, mà còn có những thâm ý trọng yếu khác. Theo cách nói truyền thống, đầu tiên trọng đức tính,đó là tuân thủ các tín điều, như: tôn sư, kính trưởng, trọng bằng hữu, tín nghĩa, nhân ái. Ngoài ra cần nhiệt thành, hào hiệp, phật tâm, có chí quên mình vì mọi người, nếu không hoàn toàn được như vậy thì sẽ không được sư phụ tuyển chọn. Có tính khí thâm trầm, hồn hậu, tinh thần kiên nhẫn quả quyết, tính thương người, tư chất mẫn tiệp, anh dũng, là những điều kiện căn bản mà người học võ cần có. Nếu không, sợ rằng khó được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *