fbpx

Luyện Thái cực quyền là luyện bản năng, tiềm ý thức và trí tuệ

太极拳练的是本能、潜意识与智慧

Luyện Thái cực quyền là luyện bản năng, tiềm ý thức và trí tuệ

Nguồn: Tam phong đường & Thủ Trung học xã Thái cực văn hóa

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Luyện Thái cực quyền không phải là luyện tư thế, đả pháp, phát lực, cũng không phải là luyện quyền cước. Cần lấy nội làm chủ, khi luyện quyền không nên nghĩ khi định thức chân giơ cao thế nào, hạ thức thấp ra sao, cần cảm tri, thể ngộ thân tâm phân li “Ý lớn hơn hình”; luyện quyền là luyện kình của nội động thúc đẩy ngoại động – có ý niệm này thì không khó để có thể luyện thành công phu.

Vũ thuật không phải là biểu diễn, quyền để luyện thành công phu không phải là lấy phong cách để bình phẩm; quyền pháp luyện cương mãnh hoặc hàm súc, đều còn xa quyền ý chân chính. Luyện quyền là luyện toàn thân mẫn cảm, luyện tinh – khí – thần, cần hàm chứa tinh – khí – thần, không phải là luyện thị lực hay thính lực, mà cần luyện với tác dụng phát ính của tinh – khí – thần, là thể nghiệm cảm ngộ, tri giác nó giúp thân tâm thay đổi. Giống như bản năng tức thời nhắm mắt khi bị côn trùng bay vào mắt, phân biệt và thể ngộ cảm giác của thân tâm, tùy theo cảm giác mà phản ứng – là quá trình của tiếp xúc và phản ứng.

Là không cố ý, ngẫu nhiên thấy khi luyện quyền! Cảm giác bất ngờ được phát hiện! Là năng lực tiềm ẩn có thể gặp mà không thể cưỡng cầu, là năng lượng bất chợp bắt gặp! Không được cố chấp ngoại hình. Ngoại diện xuất hiện trạng huống nào, thì là trạng huống đó, cần “tùy khuất tựu thân”, từ hình thể bên ngoài cầu tinh thần nội tại, từ tinh thần nội tại thông đạt tới hình thể ngoại tại, hư thật tại theo dòng chảy tự động phân biện, thân thể giống như dòng nước tự chảy, là một loại năng lực tự động của việc không dụng phản ứng, là một loại phản ứng bản năng tiên thiên của con người. Chỉ có tìm thấy hoàn nguyên của đời sống chúng ta, không bị hậu thiên che lấp, mỗi một lưu động tự nhiên của thân thể sẽ có cảm giác của phản phác quy chân. Cần hiểu đạo lí này! Luyện là bản năng, tiềm ý thức và trí tuệ.

Không phải là trí não cần khai ngộ minh bạch, mà là thân thể cần minh bạch. Luyện đúng, cảm ngộ trong những ngày tháng dài luyện tập, cuối cùng sẽ có ngày cảm mà toại thông, lập tức sáng tỏ, luyện một lượt sẽ có thu hoạch của một lượt, luyện một ngày có tiến bộ của một ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *