Cổ lao Vịnh xuân – Long cân hổ cốt kim cương kình công

古劳咏春--龙筋虎骨金刚劲功

Cổ lao Vịnh xuân – Long cân hổ cốt kim cương kình công

Sưu tầm và biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

1: đầu đỉnh thiên, cước lập địa, buông lỏng cơ mặt, song thủ tự nhiên hạ thùy.

2: song cước phân khai bằng vai, song thủ nội toàn thành thủ tâm hướng hậu, ngón tay cái đặt trên đốt giữa ngón trỏ, ba ngón còn lại gập dính thủ tâm, cổ tay hết sức hồi câu.

3: cánh tay duỗi thẳng tới cực hạn. Tự nhiên hô hấp.

Yếu lĩnh: cố tay cần hết sức câu khẩn, tự mình cảm giác các mặt âm dương của cánh tay dưới có duỗi thẳng căng làm hợp độ, như vậy đại cân mới có thể căng lên mạnh mẽ, tăng gia chỉnh thể kình lực. Đồng thời gia tăng tốc độ vận hành của khí huyết, làm cơ sở để sau này bài đả kiên thực. Khi sơ luyện sau khi động tác đến vị trí, dừng lại hô hấp khoảng 10 lần rồi mới được tiến hành động tác khác, trung gian không được buông lỏng. Sau đó, mỗi ngày tăng gia một lần hô hấp, đến mức 36 lượt. Các thức dưới đây, trừ khi có thuyết minhđặc biệt, đều phù hợp với nguyên tắc này.

4: tiếp theo thức trên, song thủ thành câu trạng không buông lỏng vừa ngoại toàn vừa hạ xuống hơi thấp hơn vai.

5: tẫn lực giao *, lúc này vai cần có cảm giác cường lực lạp thân, sau khi giao * tới cực hạn thì bất động, tự nhiên hô hấp.

6: trắc diện đồ.

7: tiếp theo thức trên, song thủ vừa mở ra vừa biến thành câu khẩn phương hướng ngược lại, tớikhi hai cánh tay tả hữu bình thân, thủ chưởng căn ngoại thôi, chưởng chỉ hồi ao, tự nhiên hô hấp.

8: thủ chỉ thân trực thành lập chưởng, chưởng căn ngoại thôi chưởng chỉ hồi ao, tự nhiên hô hấp.

9: tiếp theo thức trên, song thủ lập chưởng biến vi chỉ hướng tả hữu lưỡng biên, tẫn lực hướng lưỡng trắc lạp thân, tự nhiên hô hấp.

10: tiếp theo thức trên, song kiên bạc cực lực nội toàn, đái động song tí phiên chuyển tới cực hạn, thủ tâm biến vi hướng hậu thượng phương ( luyện tập nhất đoạn thì gian hậu tương hoàn toàn hướng thượng ) tự nhiên hô hấp.

11: tiếp theo thức trên, song thủ tái biến vi hướng lưỡng trắc tiền lạp thân, thủ tâm hướng hạ, tự nhiên hô hấp.

12: tiếp theo thức trên, song thủ biến vi thủ tâm hướng tiền, nhưng hướng lưỡng trắc cực lực lạp thân, tự nhiên hô hấp.

13: tiếp theo thức trên, song thủ buông lỏng nội hợp, nội ngoại lao cung tương đối.

14: song thủ hạ án tới khố tiền, khẩn tiếp hạ động.

15: tả thủ hạ câu, hữu thủ thượng câu, tả tí hướng hữu hậu phương, hữu tí hướng tả thượng phương nữu chuyển, đái động yêu khố hướng tả hữu toàn chuyển tới cực hạn, thử thì hữu lặc ứng hữu lạp thân cảm, tự nhiên hô hấp. Yếu điểm: song thối bất khả loan khúc, song nhãn hết sức khán đáo hữu hõa quan tiết ngoại trắc.

16: động tác đồng thượng thức, phương hướng tương phản.

17: tiếp theo thức trên, hồi đáo chính diện hậu, thủ trực tí thượng cử như đồ 2.

18: song thủ biến chưởng tiền thân, ứng cảm giác tích chuy hữu lạp thân cảm ( sơ luyện thì bất khả dụng lực quá độ, tu tuần tự tiệm tiến, thiết kí ). Tự nhiên hô hấp.

19: tiếp theo thức trên, thượng thân hoãn mạn trực lập, song thủ hồi thu ( đồng thì cước cân li đích ).

20: phát thanh thổ khí, song chưởng tiền thôi. Song cước cân chấn đích, phản phục tam thứ. Yếu điểm: song chưởng tiền thôi ứng tùng trầm hữu lực, song cước chấn đích bất khả quá phân dụng lực, thiết kí.

21: song thủ hồi thu buông lỏng hạ án.

22: song tí ngoại toàn đả khai tới lưỡng trắc, thủ tâm hướng lí.

23: song thủ hậu thân, câu khẩn, thượng thân hậu ngưỡng tới cực hạn ( chú ý tự ngã bảo hộ, lượng lực nhi hành, bất khả tham công, dĩ miễn thụ thương ). Tự nhiên hô hấp.

24: thượng thân hồi chính, tam thôi chưởng.

25: thu thức, song thủ hồi thu, hạ án hậu trí vu thân thể lưỡng trắc.

Huấn luyện chỉ nam:

Công pháp này là bí truyền, một số người gọi là “Ngũ chỉ mai” hoặc “Bát phương triển”. Thuộc Thiếu lâm chân truyền Dịch cân kinh, có hiệu quả thân cân bạt cốt, cường hóa kình lực cực rõ ràng, mỗi ngày tập 02 lần, mỗi lần 15 – 20 phút, 2 tháng có thể thu hiệu quả. Người có chứng thận hư, khi luyện tập luyện pháp gia thực phúc đề giang, có thể thu được hiệu hiệu quả mà không dùng thuốc. Muốn cường hóa lực công kích lực, mỗi lần luyện xong, buông lỏng toàn thân, có thể gia nhập suý thủ phụ trợ luyện tập, thục luyện hậu, khả sản sinh trọng quyền sát thương lực như liên tử chuy. Dục tăng gia lực kháng kích, luyện tập mỗi thức kiên trì 20 thức hô hấp, có thể dụng quyền chưởng phách đả thân thể, phách đả thì, thân thể banh khẩn phát thanh kháng kích, khả luyện xuất hoạt tính kháng kích công lực. Tiền hậu tả hữu tứ phương hướng thân triển cột sống, có thể khiến các bộ vị bị sai được phục vị, tiêu trừ thương hoạn cựu tật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *