Taijiquan N05 Hoàng Đạo Thúy

Lớp N05 bắt đầu từ năm 2013 , kết thúc năm 2018.

05 năm hoạt động có rất nhiều kỉ niệm.

Xin cảm ơn các anh chị học viên lớp Taijiquan N05 Hoàng Đạo Thúy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *