Chia sẻ Trạm trang 5 – Trang ôm cầu


By Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FE4HUGJtEsk

Cách thức tập: tập từ 15-30 phút hoặc hơn.

Yêu cầu lập thân trung chính, an thư, thần khí quán chú, dụng ý bất dụng lực.

Cụ thể

  • Tinh thần: Loại bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, an tĩnh, khoan hòa, dùng ý tưởng như đang ôm cầu, hoặc cây, quán xuyến toàn bộ cơ thể trong tương tác tác dụng và phản tác dụng với quả cầu tưởng tượng…
  • Yêu cầu về tư thế: Hư lĩnh đỉnh kình, khí trầm đan điền; Hàm hung bạt bối; Trầm kiên trụy chỏ; Toàn thân tùng khai, tùng trầm; Lỏng eo thu mông; Thân chi phóng trường; Trên hư dưới thực, Tiết tiết quán xuyến; Dụng lực quân chỉnh;
  • Yêu cầu về hô hấp: Dùng mũi hô hấp; Thở bụng tự nhiên, bình hòa, thuận sướng

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *