Chia sẻ Trạm trang công 4 – Một số thế trang cơ bản

Một số thế trạm trang cơ bản

By Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Link: https://www.youtube.com/watch?v=d1eIugFP_Tg

04 tư thế trạm trang cơ bản là án cầu phía dưới, phía trước, phía trên và 02 bên.

Cách thức tập:

1- Có thể tập riêng từng tư thế, thời gian từ 5 – 30 phút.

2- Nếu tập cả 4 tư thế nối tiếp nhau, mỗi tư thế giữ tối thiểu khoảng 5 phút.

Yêu cầu chỉnh thể trung chính, an thư, nhất khí.

  • Một số yêu cầu về tinh thần: Loại bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, am tĩnh, khoan hòa…
  • Một số yêu cầu về tư thế: Hư lĩnh đỉnh kình, khí trầm đan điền; Hàm hung bạt bối; Trầm kiên trụy chỏ; Toàn thân tùng khai, tùng trầm; Lỏng eo thu mông; Thân chi phóng trường; Trên hư dưới thực…
  • Một số yêu cầu về hô hấp: Dùng mũi hô hấp; Thở bụng tự nhiên;

Một số yêu cầu chung là: Dụng ý bất dụng lực, chỉnh thể liên quán, toàn thân nhất khí.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *