Hoạt động của Võ đường Thái cực nội gia quyền từ năm 2012

Du lịch dã ngoại kết hợp tập luyện

Câu lạc bộ Thái cực quyền bắt đầu hoạt động từ đầu những năm 2000. Năm 2012, Câu lạc bộ Thái cực quyền được Hội Võ thuật Hà nội công nhận và đổi tên thành Võ đường Thái cực nội gia quyền. Trải qua một thời gian hoạt động, với sự đóng góp nhiệt tình và hiệu quả của nhiều thành viên chủ chốt, Võ đường đã tổ chức và thực hiện được các hoạt động chính như sau: Tổ chức các lớp dạy Thái cực quyền, như lớp Thái cực quyền Thành công, Lớp Thái cực quyền Winhome Thăng long, Lớp Thái cực quyền online, Lớp Thái cực quyền N05 Hoàng Đạo Thúy…

Giao lưu và học tập Thái cực quyền tại Nam ninh, Hongkong,…

Liên tục học tập, nghiên cứu, biên soạn, biên dịch tài liệu, chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm luyện tập Thái cực quyền với cộng đồng nhằm góp phần phát triển Thái cực quyền vì sức khỏe cộng đồng

Sinh hoạt cộng đồng Võ đường Thái cực nội gia quyền

Tập luyện tại Suối hai
Tham quan và tập luyện tại Ba vì
Tham gia hoạt động của Chính phái truyền thừa Hương càng Dương thị Thái cực quyền tồng hội
  • Nghiên cứu, biên soạn, dịch tài liệu chia sẻ cùng cộng đồng nhằm góp phần phát triển Thái cực quyền vì sức khỏe cộng đồng

One thought on “Hoạt động của Võ đường Thái cực nội gia quyền từ năm 2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *