Lớp Thái cực quyền Công viên Thống nhất


Lớp Thái cực quyền tại Công viên Thống nhất hoạt động trong thời gian vài năm. Thời gian tuy không dài nhưng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những thành viên của Võ đường Thái cực nội gia quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *