Dương gia chính mạch truyền thừa

Nguồn: http://www.hktaiji.cn/gk/201103/175.html
Tác giả: Thầy Mã Vĩ Hoán
Biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân

thay ma vi hoan
Thầy Mã Vĩ Hoán

Con trai lớn của Dương Trừng Phủ là Dương Chấn Minh (tức Thủ Trung 1910-1985), 8 tuổi theo cha tập quyền, năm 14 giải ngộ quyền kinh, lại thông hiểu các pháp đao, kiếm, thương, làm trợ giáo, năm 19 tới An huy dạy quyền, hơn năm sau chuyển tới dạy tại bộ giao thông tại Nam kinh. Sau đó theo phụ Trừng Phủ tại các nơi như Chiết, Mẫn, Việt. Năm 1936, Trừng Phủ công quay về Bắc và mất. Sư phụ Thủ Trung gánh vác trách nhiệm, kế thừa gia nghiệp, giúp dạy ba em. Đáng tiếc, thời cục thay đổi nhanh chóng, chiến tranh kháng Nhật khai triển toàn diện, Quảng châu thất thủ, sư phụ Thủ Trung trong đau thương, thân cô lên đường lùi về hậu phương, trải qua gian khổ một thời gian. Sau khi Nhật bản đầu hàng, quay lại Quảng châu, thu nạp bộ hạ cũ, bắt đầu dạy trở lại, đồng thời gọi người em thứ hai là Chấn Cơ về phương Nam, phân cho làm giáo vụ. Trải qua thời gian chiến tranh kéo dài, năm 1949, sư phụ Thủ Trung mang gia đình di cư tới Hương cảng. Ban đầu tới Hương cảng Nguyên lãng, gặp đồng đạo Trương Thế Hiền, ở Nguyên lãng ba năm. Trương Thế Hiền với sư phụ Thủ Trung vừa là bạn vừa là thầy. Thời gian này xuất hiện nhiều nhân tài, Thái cực danh gia Trương Thế Hiền, Lê Học Duẩn, Diệp Đại Đức, Đặng Dục Khôn, Tống Diệu Văn, Ngũ Bảo Chiêu…, đều là truyền nhân ban đầu của sư phụ Thủ Trung. Nguyên lãng trở thành nơi cái nôi của Dương gia Thái cực quyền tại Hương cảng.

tong hoi duong thuc thai cuc quyen hong kong
Năm 1953, sư phụ Thủ Trung chính thức định cư Hương cảng. Tại Hương cảng, đường Lạc khắc, số 375, tầng 4, thiết lập võ quán thụ đồ, người theo học rất đông. Xã hội ổn định, trải qua 36 năm vất vả dạy dỗ, môn đồ khắp hải ngoại.
Môn đồ gồm ba người, đứng đầu là Diệp Đại Đức, tháng 4 năm 2004 mất tại Hương cảng. Anh quốc Thái cực quyền danh gia Trần Trạch Cường, Mỹ quốc Bao Đức Huy đều là đệ tử nhập thất. Vị trí thứ hai là Chu Chấn Thuấn, tại Mỹ quốc Ba Sĩ Đốn thiết lâp võ quán thụ đồ hơn 30 năm, nổi tiếng quốc tế. Vị trí thứ ba là Chu Cảnh Hùng, thiết lập võ quán tại Anh quốc Luân đôn, dạy tại các nước châu Âu.
Ngày 7 tháng 53 năm 1985, nhất đại tông sư Dương Thủ Trung không có bệnh tật và mất tại nhà, hưởng thọ 75 tuổi. Môn đồ gồm 03 người, nữ nhi Dương Đế Nhi, Dương Mã Lợi, Dương Y Lợi, kế thừa kỹ nghệ. Các môn nhân lâu năm, như , Mã Vĩ Hoán, Từ Thao, Mã Dung Căn…, trường kỳ theo học cũng đắc chân truyền, cùng tập trung gặp đồng môn, theo thủ dụ của 03 vị sư thúc Dương Chấn Cơ, Dương Chấn Đạc, Dương Chấn Quốc, thành lập Hương cảng Dương thức Thái cực quyền học hội, thôi Mã Vĩ Hoán làm Hội trưởng sáng lập, lấy luyện tập thân tâm kiện khang làm mục đích, kế thừa truyền thống võ thuật văn hóa trí lực phát triển Dương thức Thái cực quyền. Năm 2002, theo kiến nghị của Hương cảng Trung quốc quốc thuật tổng hội, chính thức ghi danh là Hương cảng Dương thức Thái cực quyền tổng hội, Dư Ai Tường lão sư được đề cử là Hội trưởng, lãnh đạo Tổng hội tiếp tục tiến hành nghiên cứu và phát triển.

bieu dien tcq hk
Đệ tứ đại truyền nhân của Dương gia Thái cực quyền, Dương Chấn Đạc và Dương Chấn Quốc như quả còn sót lại trên cây, được thế nhân kính trọng. Mà đệ ngũ đại cũng dần dần trở nên già yếu. May mắn là thế hệ mới đã trưởng thành, là những nhân tài của Dương thị Thái cực quyền. Họ có tri thức văn hóa hiện đại, có lý tưởng, có tráng chí, mang sứ mệnh lịch sử, tích cực hoằng dương văn hóa võ thuật truyền thống, phát triển Dương thức Thái cực quyền chính thống, để tăng cường sức khỏe thân tâm cho nhân loại, gia đình hạnh phúc, xã hội hài hòa mà nỗ lực. Khiến cho Thái cực quyền mang nặng văn hóa truyền thống võ thuật phát triển theo quĩ đạo chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *