Thái cực quyền giản hóa 24 thức

Thái cực quyền giản hóa 24 thức còn gọi là giản hóa Thái cực quyền, năm 1956 được Tổng cục thể dục Trung quốc tổ chức cho các chuyên gia Thái cực quyền biên soạn theo tinh hoa của Dương thị Thái cực quyền. Cho dù chỉ gồm 24 động tác, so với sáo lộ truyền thống Thái cực quyền, nội dung càng tinh luyện, động tác càng quy phạm, có thể thể hiện đầy đủ đặc điểm vận động của Thái cực quyền.

Thai cuc quyen 24
Diễn luyện Thái cực quyền giản hóa 24 thức cần chú ý:
1. Tâm tĩnh thể tùng
“Tâm tĩnh” là trong luyện tập Thái cực quyền, tư tưởng thượng cần loại bỏ hết mọi tạp niệm, không bị ngoại giới phiền nhiễu, an tĩnh, chuyên chú luyện tập; “Thể tùng” , không phải toàn thân lỏng lẻo mệt mỏi, mà là trên cơ sở tư thế chính xác có ý thức khiến toàn thân – hệ thống thần kinh, hệ thống hô hấp, tuần hoàn, xương khớp, cơ nhục cùng nội tạng – đạt đến trạng thái buông lỏng cao nhất.

2. Viên hoạt liên quán

“Tâm tĩnh thể tùng” là yêu cầu cơ bản đối với việc luyện tập Thái cực quyền. Nhưng “viên hoạt liên quán” mới là căn cứ chủ yếu để đánh giá công phu của người tập. Thái cực quyền luyện tập yêu cầu “liên quán” là chỉ đa phương diện.
Thứ nhất, là chỉ cơ thể liên quán, tức “tiết tiết quán xuyên” . Cơ thể liên quán lấy eo làm trục. Trong quá trình động tác chuyển hoán, yêu cầu: đối với hạ chi, là “dĩ yêu đái khóa, dĩ khóa đái tất, dĩ tất đái túc”; đối với thượng chi, là “dĩ yêu đái bối, dĩ bối đái kiên, dĩ kiên đái trửu, tại dĩ trửu đái thủ”.
Thứ hai, là hàm tiếp nối giữa các động tác, tức “thế thế tương liên” – kết thúc động tác này là khởi đầu động tác kế tiếp – giữa các thế không bị gián đoạn và đình đốn. “Viên hoạt” là trên cơ sở liên quán, tiến một bước yêu cầu ý, khí và thân thể cần hoạt thuận, tự nhiên.

Thai cuc quyen da ma
3. Hư thật phân minh
Cần “vận động như trừu ti, mại bộ tự miêu hành” , trước tiên cần chú ý hư thật biến hoán thích đáng, các bộ phận của cơ thể trong vận động không bị hiện tượng bất ổn định. Nhưkhông thể duy trì bình hòa, ổn định, thì căn bản không nói được “mại bộ như miêu hành”. Thông thường, chân chống đỡ trọng lượng cơ thể là thật, phụ trợ chống đỡ là hư; tay thể hiện nội dung chủ yếu của động tác là thật, tay phụ trợ phối hợp là hư. Tóm lại, hư thật không chỉ cần hỗ tương phân minh, mà còn cần dưới sự chỉ đạo của ý thứcbiến hóa linh hoạt.
4. Hô hấp tự nhiên
Phương pháp luyện tập hô hấp trong Thái cực quyền có: tự nhiên hô hấp, phúc thức thuận hô hấp, phúc thức nghịch hô hấp và quyền thế hô hấp. Bất luận sử dụng loại luyện tập hô hấp nào, đều cần tự nhiên, quân tế, từ từ thôn thổ, phối hợp tự nhiên động tác. Người mới học dụng tự nhiên hô hấp.
24 thức Thái cực quyền là bài quyền nhập môn, nhằm hoằng dương Thái cực quyền, phát dương truyền thống vũ thuật, hội đủ tinh hoa của Thái cực quyền, già trẻ trai gái đều có thể luyện tập, là bài tập rất tốt cho cho việc luyện tập hàng ngày nhằm giữ gìn và nâng cao sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *