Mười hai tư tưởng trong tu luyện thái cực quyền

luyen thai cuc quyen

1. Luyện quyền cần bắt đầu từ vô cực

Tu luyện thái cực quyền cần mọi nơi nơi kết hợp lý luận thái cực âm dương để tu luyện. Thái cực do hỗn độn vô cực mà sinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chính là thông qua biến hóa âm dương, hóa sinh ra vạn sự, vạn vật trong giới tự nhiên. Do đó, tu luyện nội công và quyền thuật, tất cần tòng vô cực nhập thủ, do vô cực mà thái cực, sau đó lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập hợp nhất mà phản vô cực. Vô cực tượng thủy, vô cực tượng chung. Phương pháp tu luyện cần một thời kỳ chuyên luyện vô cực trang, hoặc mỗi ngày kiên trì luyện vô cực trang khoảng 1 giờ.
Mỗi lần luyện công, luyện quyền cần bắt đầu từ vô cực, do tĩnh sinh động, tự vô sinh hữu, luyện tất hồi quy vô cực tĩnh trạm chốc lát, sau đó luyện tiếp.
Mỗi tư thế, động tác đều bắt đầu từ vô cực, rồi quay về vô cực, tu luyện vô cực chính là tu luyện tĩnh công, nội công, tại tĩnh tu trung bồi dưỡng đan điền hỗn nguyên khí, chính là hóa sinh khí tiên thiên thái cực. Bất tu vô cực, nan thành thái cực.

2. Luyện quyền tựa luyện trang công

Quá trình luyện thái cực quyền chính là luyện nội công, là quá trình luyện trang công. Công phu đến từ trang công, mạn luyện xuất chân công, hoạt trang hữu kỳ hiệu. Các môn quyền đều vô cũng coi trọng luyện tập trang công. Thái cực quyền là nội công quyền, đặc biệt chú trọng tu luyện trang công, không chỉ có các loại trang, như vô cực trang, hỗn nguyên trang, thải khí trang, khai hợp trang, hư thực trang, bát pháp trang, cửu cung trang…, mà còn đem luyện pháp trang công vào trong luyện quyền, làm cho luyện quyền chính là luyện trang công, luyện trang công chính là luyện quyền, tức quyền công hợp nhất. Trang công phân thành định bộ trang và hoạt bộ trang. Định bộ trang còn gọi là tĩnh trang công, hoạt bộ trang còn gọi là động trang công. Vô cực trang là định bộ trang, luyện quyền là hoạt bộ trang, quyền giá, sáo lộ là tổ hợp các loại hoạt bộ trang, nên thái cực quyền còn được gọi là thái cực trang công. Do đó, khi tập quyền cần dùng tư tưởng, phương pháp trang công để tu luyện, cần chậm không cần nhanh, cần hòa hoãn không được vội vàng, mỗi thức đều là trang, nơi nơi đều là trang, tĩnh là định trang, động là hoạt trang, khai hợp là khai hợp trang, chuyển hoán là hư thực trang, tiến, thối, cố, phán, định đều là trang. Tiến tới tu luyện thôi thủ cũng là trang, dĩ tĩnh đãi động là định trang, thuận thế hóa phát là hoạt trang, có thể được như vậy, thì sự bán công bội vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *