Quy định của Võ Đường Thái Cực Nội Gia Quyền

2

 

Học  viên khi tham gia luyện tập tại Võ Đường Thái Cực Nội Gia Quyền phải nghiêm túc thực hiện các quy định như sau:

  1. Đi tập nghiêm túc, đầy đủ và đúng giờ; đến muộn phải có lý do chính đáng; nghỉ tập phải xin phép. Nếu nghỉ quá 03 buổi tập liền không xin phép, coi như tự ý bỏ Võ đường.
  2. Phải nghiêm túc tuân theo sự hướng dẫn của thầy hoặc trợ giáo, không được gây mất trật tự, tự ý bỏ tập hay tự tập theo ý mình; ra vào lớp phải xin phép.
  3. Mặc võ phục của Võ đường; không được đi dép lê, guốc, đi đất….
  4. Đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.
  5. Nghiêm cấm uống rượu, bia trước và trong giờ tập; cấm nói tục, chửi bậy; cấm gây gổ đánh nhau.
  6. Có ý thức giữ gìn vệ sinh và tài sản chung.
  7. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn (trước ngày 10 hàng tháng).

Nếu học viên vi phạm sẽ bị nhắc nhở, vi phạm nhiều lần hoặc lỗi nặng sẽ bị khai trừ khỏi Võ đường.

One thought on “Quy định của Võ Đường Thái Cực Nội Gia Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *