Thái cực quyền Lý Nhã Hiên

Đại sư Thái cực quyền Lý Nhã Hiên viết: “Yêu cầu dụng công là dựa vào quy tắc để luyện giá tử, từ trong chậm rãi thể hội. Giá tử có được thể hội, mọi thứ thôi thủ phát kính…, thêm chút chỉ điểm, thì có thể nắm được. Nếu không như vậy thì đều là lãng phí. Cách nghĩ để tiến bộ vượt cấp chỉ là phí công. Cơ bản giá tử là cần luyện trong trạng thái tùng nhuyễn, thư thích, đó là điều quan trọng nhất.” Điều này cực đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *