Lễ kỷ niệm 16 năm Tổng hội TCQ Hồng Kong

Năm 1949, đại sư Dương Thủ Trung (杨守中) truyền nhân đời thứ 4 của Dương gia Thái cực quyền, và là con trai lớn của tôn sư Dương Trừng Phủ, di cư tới Hongkong. Tại đây, thầy Thủ Trung bắt đầu truyền dạy Dương gia Thái cực quyền. Từ đó phát triển Dương thức Thái cực quyền tại Hongkong và sang các quốc gia khác, như Anh, Mỹ…
Năm 1999, Tổng hội Dương thức Thái cực quyền Hongkong được thành lập. Thầy Mã Vĩ Hoán (馬偉煥) là đệ tử chân truyền của của đại sư Dương Thủ Trung, được bầu làm Chủ tịch. Mục tiêu của Tổng hội là gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa Thái cực quyền.

thai cuc quyen Hong Kong 2016_1
Ngày 16/4/2016 là Lễ kỉ niệm 16 năm ngày thành lập Tống hội. Dưới đây là một số hình ảnh tôi ghi lại trong chuyến đi Hongkong tham dự Lễ kỉ niệm 16 năm thành lập Tổng hội Dương thức Thái cực quyền.

Quân

thai cuc quyen Hong Kong 2016_4

thai cuc quyen Hong Kong 2016_3

thai cuc quyen Hong Kong 2016_5

thai cuc quyen Hong Kong 2016_2

One Response

  1. Do Xuân cuong Tháng Tám 16, 2016 Reply

Leave a Reply