Category Archives: Uncategorized

Lí Tử Minh lão sư

Lí Tử Minh lão sư tại 《 Lương chấn phổ Bát Quái Chưởng 》 viết: “Muốn lí giải tinh nghĩa của Bát Quái, đạt đến nội ngoại nhất gia, công phu thượng thân, tối thiểu cần hai ba năm. Phương pháp luyện tập cụ thể cần: Đa khán. Trước tiên xem lão sư giáo luyện […]

Giới thiệu sơ lược Trịnh tử Thái cực quyền 37 thức

Nguồn: http://www.ct-taichi.org.tw/m2/m.php?id=1&mid=19&m2id=24&category=y Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân Lời đầu Trịnh tử Thái cực  quyền là ngũ tuyệt lão nhân Trịnh Man Thanh đại sư, năm 1938 làm quán trưởng Quốc thuật quán của tỉnh Hồ nam, nhằm thích ứng với nhu cầu của xã hội công thương chú trọng hiệu quả, đồng thời theo […]

Hoạt động của Võ đường Thái cực nội gia quyền từ năm 2012

Câu lạc bộ Thái cực quyền bắt đầu hoạt động từ đầu những năm 2000. Năm 2012, Câu lạc bộ Thái cực quyền được Hội Võ thuật Hà nội công nhận và đổi tên thành Võ đường Thái cực nội gia quyền. Trải qua một thời gian hoạt động, với sự đóng góp nhiệt tình […]

Ngũ quyết tam tắc nhất lý

Có người hỏi nhà ngôn ngữ Quý Tiện Lâm tiên sinh, người thông hiểu nhiều ngoại ngữ: học tập ngoại ngữ cần thế nào? Ông ta nói cần “thông minh nhân hạ bổn công phu”. Kỳ thực học tập Tôn thị võ học cũng vậy. Học tập Tôn thị võ học có ngũ quyết – […]