Chuyên mục: Thái cực quyền

Dai-su-Y-quyen-Vuong-Huong-Trai-taichi

Luận về quyền đạo

Luận về quyền đạo Quyền đạo là mặt văn hóa, tinh thần của võ thuật, mang nhiều đạo lý sâu sắc, có ảnh hưởng rất lớn đối với người luyện võ, tu đạo. Tôi dịch …