Category Archives: Thái cực quyền

Thái cực tinh nghĩa thuật chân

Thái cực quyền không phải là thần quyền, huyền quyền, cũng không phải là “Miên quyền” nhu thuật, càng không phải là bài tập múa thể dục. Thái cực quyền là một môn võ thuật, là nội công quyền. Là môn võ thuật nội ngoại kiêm tu, lấy kiện thân vi cơ, tu tâm vi […]

Nội gia quyền là gì?

Khái niệm Nội gia quyền được thấy lần đầu tiên trong “Vương chinh nam mộ chí minh”. Đó là cách nói so sánh tương đối với ngoại gia quyền. Ngoại gia quyền có nguồn gốc từ phương pháp sử dụng ngạnh binh khí trên chiến trường. Mà Nội gia quyền có nguồn gốc từ phương […]

Luận về quyền đạo

Luận về quyền đạo Quyền đạo là mặt văn hóa, tinh thần của võ thuật, mang nhiều đạo lý sâu sắc, có ảnh hưởng rất lớn đối với người luyện võ, tu đạo. Tôi dịch giới thiệu với các bạn một số luận bàn về quyền đạo của người xưa. Luận tín điêu với quy […]

Tập luyện Dương thức Thái Cực Quyền truyền thống

Ngày nay, Dương thức Thái cực quyền là loại phổ biến nhất, được tập luyện khắp nơi trên trên thế giới nhằm rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Trình tự luyện tập trong các lớp học hiện đại hầu hết theo kiểu trước hết thực hiện các động tác, sau đó sẽ sửa lại […]