Category Archives: Hình ý quyền

Đại sư Ý quyền Vương Hương Trai

Vương Hương Trai (1885 – 1963), tự là Vũ Nho, về già tự nhận là “Mâu thuẫn lão nhân”. Ông là một danh gia quyền thuật có ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật Trung quốc thời cận đại. Ông sinh ra tại tỉnh Hà bắc, huyện Thâm châu, Ngụy gia lâm thôn. Từ nhỏ […]