Category Archives: Bí quyết tập thái cực quyền

Dụng tâm trong Thái cực quyền

Học luyện Thái cực quyền, thực hiện được những điều này thì mới coi là “Dụng tâm”! Thái cực quyền là một loại ý quyền, tất nhiên chú trọng dụng tâm ý luyện quyền. Luyện quyền cần “Tâm tịnh dụng ý” đặt tại thủ vị, chỉ có dụng tâm dẫn đạo tự thân vận động […]

Dương thức Thái cực quyền thập yếu

10 yếu lĩnh luyện tập Thái cực quyền của Dương Trừng Phủ dù là người mới học hay người đã tập thái cực quyền lâu năm đều nên nắm vững, có thực hiện được 10 yếu lĩnh này trong khi đi quyền thì mới là lĩnh hội được Thái cực quyền Dương thức Thái cực […]

Thái cực quyền Lý Nhã Hiên

Đại sư Thái cực quyền Lý Nhã Hiên viết: “Yêu cầu dụng công là dựa vào quy tắc để luyện giá tử, từ trong chậm rãi thể hội. Giá tử có được thể hội, mọi thứ thôi thủ phát kính…, thêm chút chỉ điểm, thì có thể nắm được. Nếu không như vậy thì đều […]