Lớp Thái cực quyền Winhome Thăng long

Lớp Thái cực quyền tại khu dân cư Winhome Thăng long bắt đầu hoạt độngg từ năm 2017. Thành viên của lớp Thái cực quyền Winhome Thăng long là những cư dân của khu Winhome Thăng long, tuổi đời từ 35 đến 60. Mục đích chính của các học viên là dưỡng sinh trị bệnh. […]

Lớp Taijiquan online

Lớp Taijiquan online là lớp dạy Thái cực quyền online dành cho các bạn yêu thích luyện tập Thái cực quyền nhưng ở xa Hà nội và các bạn không có điều kiện đến Võ đường Thái cực Nội gia quyền để luyện tập. Nội dung luyện tập: Cơ bản công: tram trang, thủ pháp, […]

2018 – Lớp Taijiquan Anbinhcity

2018 – Lớp Taijiquan Anbinhcity Lớp Lớp Taijiquan Anbinhcity là lớp dành cho các bạn yêu thích luyện tập Thái cực quyền ở khu vực An bình city. Nội dung luyện tập: Cơ bản công: tram trang, thủ pháp, bộ pháp, thân pháp… kết hợp các bài tập phòng chống các bệnh mạn tính, như […]

Các bước tập quyền của TCQ

1- Nhập môn: đây là bước người tập làm quen với TCQ. Ở bước này:  – Làm quen với động tác & các yếu lĩnh.yêu cầu của TCQ – như buông lỏng, trung chính, an thư, phối hợp động tác… – Thực hiện thuần thục các động tác. – Thực hiện động tác đúng yếu lĩnh.  2- […]

Ngũ quyết tam tắc nhất lý

Có người hỏi nhà ngôn ngữ Quý Tiện Lâm tiên sinh, người thông hiểu nhiều ngoại ngữ: học tập ngoại ngữ cần thế nào? Ông ta nói cần “thông minh nhân hạ bổn công phu”. Kỳ thực học tập Tôn thị võ học cũng vậy. Học tập Tôn thị võ học có ngũ quyết – […]

Dụng tâm trong Thái cực quyền

Học luyện Thái cực quyền, thực hiện được những điều này thì mới coi là “Dụng tâm”! Thái cực quyền là một loại ý quyền, tất nhiên chú trọng dụng tâm ý luyện quyền. Luyện quyền cần “Tâm tịnh dụng ý” đặt tại thủ vị, chỉ có dụng tâm dẫn đạo tự thân vận động […]

Dương gia chính mạch truyền thừa

Nguồn: http://www.hktaiji.cn/gk/201103/175.html Tác giả: Thầy Mã Vĩ Hoán Biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân Con trai lớn của Dương Trừng Phủ là Dương Chấn Minh (tức Thủ Trung 1910-1985), 8 tuổi theo cha tập quyền, năm 14 giải ngộ quyền kinh, lại thông hiểu các pháp đao, kiếm, thương, làm trợ giáo, năm 19 tới An […]