Chia sẻ trạm trang công 2

Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Nmq9kif442Y&t=4s

Một số khái niệm nên biết, bạn có thể tra google để biết chi tiết:

Một số khái niệm kinh, huyệt:

Mạch: Nhâm mạch; Đốc mạch; Trung mạch; Đới mạch

Huyệt: Bách hội; Hội âm; Mệnh môn; Quan nguyên; Khí hải; Đản trung; Lao cung; Dũng tuyền…

Đan điền: hạ, trung, thượng…

Khái niệm: Tinh khí thần

Một số tư thế Vô cực trang:

  1. Đứng cúi đầu
  2. Đứng chắp tay sau lưng
  3. Đứng chắp tay trước bụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *