Nguyên lý Thái Cực trong Thái Cực quyền dưỡng sinh

Tác giả: Hư Vô Tử

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

  1. Thế nào là Thái Cực quyền

Không ít người biến Thái Cực quyền thành Thái Cực thao. Nguyên nhân là rất nhiều người luyện Thái Cực quyền không hiểu thế nào là Thái Cực quyền, nên thực tế là họ không luyện Thái Cực quyền, không luyện tập theo đúng công pháp của Thái Cực quyền. Nên luyện nhưng không đạt được công hiệu thần kỳ của Thái Cực quyền chân chính.

Trong quá trình phát triển rộng rãi Thái Cực quyền, do nhiều nguyên nhân, Thái Cực quyền biến thành đơn giản hóa, thể thao hóa… Biến Thái Cực quyền chân chính thành tên gọi Thái Cực quyền.

Thái Cực quyền chân chính là thế nào? Phân biệt chân giả Thái Cực quyền thế nào? Sách Thái Cực quyền toàn thư viết: Thái Cực quyền chân chính có đặc trưng cơ bản: 1, dùng lý Thái Cực; 2, tu thân Thái Cực.

Thái Cực quyền chân chính là quyền giá sáo lộ, quyền thế chiêu thức, hình thể động tác, ý khí kình lực và nội ngoại vận động đều cần phù hợp với lý Âm Dương Thái Cực.

Mục đích luyện Thái Cực quyền là bản thân thụ dụng, không phải là để đối phó hoặc lấy lòng người khác. Thái Cực quyền công pháp là để tu luyện tự thân Thái Cực .

Thái Cực quyền chân chính phải phù hợp với lý Âm Dương Thái Cực.

  • Nguyên lý Thái Cực là gì?

Thái Cực là triết học trong văn hóa truyền thống Trung hoa. Thái Cực là một danh từ có tính triết lý.

Trương Tam Phong giảng: “Đạo giả, thống sinh thiên, sinh địa, sinh nhân, sinh vật nhi danh; hàm Âm Dương động tịnh chi cơ, cụ tạo hóa huyền vi chi lý, thống vô cực, sinh Thái Cực .”

Tôi lý giải, qui luật chi phối vận động thay đổi của vũ trụ, thiên, địa, nhân, bao gồm mọi sự vật trong giới tự nhiên và hòa xã hội, từ không đến có, phát sinh, phát triển, sinh trường, tiêu vong – gọi là Đạo. Đại Đạo diễn hóa Âm Dương thành thiên địa, gọi là Thái Cực. Lúc này, quy luật vận động có tính chu kỳ cân bằng của thuộc tính hai mặt đối lập âm dương của trời đất (lực hút và lực đẩy) tác dụng tương hỗ, là trạng thái Thái Cực. Như địa cầu quanh quanh Mặt trời là công chuyển và đồng thời tự chuyển, diện tích tiếp thụ ánh sáng mặt trời của địa cầu, thời gian chiếu xạ thay đổi, hình thành ngày đêm, chênh lệch nhiệt độ, xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa, ôn lương hàn nhiệt, hoa khai diệp lạc… thuộc tính khác nhau, hình tượng đối lập là tượng Âm Dương Thái Cực của trời đất. Âm Dương Thái Cực của trời đất chuyển hóa, tiêu trường thể hiện tính chu trình của quy luật biến đổi, trời đất tồn tại theo vận động có tính chu kỳ, đoc chính là nguyên lý Thái Cực.

Thiên địa nhân, vạn sự vạn vật, Thái Cực nhất lý. Âm Dương Thái Cực tiêu trường của mọi sự vật trong trời đất là sự vật tồn tại theo quy luậ biến đổi theo chu trình chuyển hóa. Nguyên lý Thái Cực là đạo sinh tồn, là Thái Cực thường đạo. Con người được nuôi dưỡng trong trời đất, bẩm thừa tính của thiên địa, cũng có tương của Âm Dương Thái Cực nên sự tồn tại của sinh mệnh là Nhân Đạo, là Đạo sinh tồn.

Tượng của Âm Dương Thái Cực là dấu hiệu của sinh mệnh; hiện đại gọi là nhịp điệu của sinh mệnh. Con người là một hệ thống chỉnh thể có đa tầng thứ kết cấu và công năng. Con người có rất nhiều nhịp điệu sinh mệnh, tượng trưng cho trạng thái hoạt động của sinh mệnh. Các tầng thứ Âm Dương Thái Cực, nhịp điệu sinh mệnh phối hợp tương ứng gọi là Thái Cực hòa hợp.

Vận động có tính cân bằng tương đối của Âm Dương Thái Cực là cơ sở của sự phát triển, sinh trường của sự vật. Mất cân bằng Âm Dương Thái Cực là dấu hiệu tiêu vong. Sự vật tiêu vong thực chất là chuyển hóa (hóa sinh) thành sự vật khác. Từ tính hữu cực của Đạo đối với sự diến hóa tự nhiên trong vũ trụ mà nói, không có cái gọi là “cầu hoại”; nhưng đối với ý nghĩa quí báu của sinh mệnh mà nói,nó là vô ích hữu hại. Bởi vì, phát sinh, phát triển hữu cực, sẽ khiến sinh mệnh đi tới tử vong… Tu luyện Thái Cực cần điều hòa Âm Dương, phục hồi  Thái Cực, khiến sinh mệnh tốt nhất không xuất hiện hữu cực.

  • Nguyên lý Thái Cực trong Thái Cực quyền dưỡng sinh:

Thái Cực quyền chân chính cần phù hợp với lý Âm Dương Thái Cực.

Thái Cực quyền dưỡng sinh phù hợp  với lý Âm Dương Thái Cực là vận động kiện thân Thái Cực quyền. Quyền thế, chiêu thức, hình thể động tác của Thái Cực quyền dưỡng sinh thể hiện quy luật tiêu trưởng có tính chu kỳ của Âm Dương Thái Cực. Luyện Thái Cực quyền, có thể thúc đẩy khí cơ xuất nhập thăng giáng của cơ thể hô ứng với tự nhiên của trời đất, cũng như thúc đẩy khí cơ của các tầng kết cấu phức tạp và tinh vi của cơ thể, điều chỉnh cân bằng tương đối của Âm Dương Thái Cực tại các tầng thứ kết cấu, công năng… Từ đó tương hợp với Thái Cực của trời đất, tức “đoạt tạo hóa của thiên địa” – nâng cao khả năng thích ứng của toàn bộ hệ thống nhân thể với hoàn cảnh tự nhiê,

Luyện Thái Cực quyền dưỡng sinh là làm cho thân – tâm khỏe mạnh, cho nên cần tính mệnh song tu. tu Tu tính dưỡng mệnh trong truyền thống dưỡng sinh Trung hoa là luyện thần, luyện khí, luyện tới thần khí hòa hợp, Nho gia gọi là tu luyện Thái Cực. Nho, phật, Đạo thuyết pháp tuy bất đồng, nhưng thực là một: “Thân tâm kiêm tu”; thường nói: “Dụng tâm luyện quyền, luyện quyền hành khí”, tức luyện thần luyện khí, để đạt được “hình – thần câu diệu”. Dụng ngôn ngữ khoa học hiện đại, thông qua chân tu thực chứng tại các tầng thứ tu luyện, để đạt được điều hòa âm dương của các tầng thứ kết cấu và công năng, là một loại nâng cao sinh mệnh của hệ thống kết cấu và công năng có tính tuần tự kỹ thuật – Thái Cực tu luyện.

Muốn lý giải hoàn toàn đạo lý này, cần có nhiều tri thức! ! !…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *