Đại thành quyền luận – Giới thiệu

Giới thiệu về Đại Thành Quyền, tức Ý Quyền: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SBzdT75Sd0SWSL-Ru383P__VPWrlLdfg?fbclid=IwAR1lbbDZXBoifB3Kq0ImzlkEQ7fZGTXMzJT4n-UJMk-LG8YJUbSyUpHlGZo

Đại thành quyền luận

Tác giả: Vương Hương Trai

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Giới thiệu: Vương Hương Trai thường nhấn mạnh rằng học quyền phải hiểu quyền lý. Bản văn có tính cương yếu này do Vương Hương Trai viết năm 1940, sau khi thành lập môn phái Đại thành quyền, nhằm làm cho người học nhận thức đúng đắn tư tưởng võ học của Đại thành quyền. Năm 1944 hoàn thành.

Quyền đạo rộng lớn, nó vì nhu cầu tinh thần của dân tộc, là một ngành học thuật của nước nhà, là triết học nhân sinh cơ bản, là con đường huyết mạch của giáo dục, cùng với sứ mệnh tu chính nhân tâm, bày tỏ tình cảm, cải tạo sinh lý, phát huy lương năng , làm cho người  học tinh thần được sáng suốt, thân thể được khỏe mạnh, mang lại ích lợi cho quốc gia và quần chúng, chứ không chỉ chú trọng một mặt đánh đấm. Nếu có thể hoàn thành các sứ mệnh đó, thì có thể gọi là quyền, nếu không thì chỉ là dị đoan.

Tập dị quyền như uống phải chất độc , cái hại không thể nói hết, tôi thấy vậy mà lo, mắt thấy lòng đau, không thể ngồi nhìn. Bản thân tôi với hơn 40 năm kinh nghiệm luyện quyền, tôi đã tìm kiếm chân nghĩa, tham khảo lý luận, chứng nghiệm trực giác, bỏ cái dở, phát hiện bí mật , bỏ đoản lấy trường, bỏ giả giữ thật, dung hội quán thông, để phát dương quang đại, gom các đặc thù quyền học về thành một mối. Bạn hữu của tôi đã thử cái bí mật ngọt ngào đó, thích thú luyện tập, do đó đem hai chữ Đại thành đặt tên cho môn quyền của tôi. Tôi muốn từ chối mà không được, nên đành nghe theo.

Môn quyền này chú trọng tinh thần, ý cảm và lực tự nhiên mà luyện tập, tóm lại mà nói, nó làm cho con người và khí đại tự nhiên tương ứng hợp; phân ra mà nói, lấy nguyên tắc, nguyên lý của vũ trụ làm cơ bản, dưỡng thành thần viên lực phương, hình khúc ý trực, hư thật vô định, luyện thành bản năng xúc giác hoạt lực; nói về thể thì không lực nào thiếu; nói về dụng thì hữu cảm tức ứng; so với đa số các nhà quyền học chuộng hình thức, trọng phương pháp, giàng man lực, không thể cùng đưa ra bình luận, đa số các quyền gia đều chú trọng hình thức với phương pháp, mà diễn thành các loại bài quyền phức tạp, méo mó, kỳ lạ, lại do giảng lĩnh man lực mà tiến hành các bài tập mạnh mẽ, sai lầm truyền tiếp sai lầm, tự mình đắc ý, mà không biết rằng vận động như vậy cuối cùng là có hại, hệ thần kinh, cơ thể, các cơ quan, gân cơ, do bị thúc ép mà sẽ bạc nhược, như vậy thì có thể mong hoàn thành sứ mệnh võ thuật được không? Bởi vậy tôi không dám nói môn quyền này là quyền học vô thượng. Nhưng xét những môn quyền thuật hiện nay và trước kia, thì có thể nói người ta không có mà chỉ mình có.

Theo lẽ thường, học thuật đời sau sẽ cao hơn đời trước, nếu không như vậy, tất không đáng tồn tại! Nói sâu thêm, quyền học cần luyện tập thần kinh và cơ thể, do đó mà được ích trí, cơ nhục được ôn dưỡng thích hợp, huyết dịch thêm tươi tốt, làm cho hô hấp càng được thoải mái, nhu động ruột gia tăng, mà lực bản năng theo đó dần dần tăng tiến, rồi thực hiện được công năng “nhất xúc tức phát”, yêu cầu dụng hết lực, pháp dụng công. Tóm lại, nói về bên trong là vậy, ích lợi không thể kể hết. Thiên quyền này được sắp xếp để cho các đồng chí luyện tập được dễ dàng, không phải là bài văn khoe với thế nhân. Tôi nay đã già, mọi người lại thúc giục, chỉ có thể như lưu lại dấu tích của bước chân chim hồng trên bùn tuyết mà thôi, chép lại sở học thường ngày, lưu lại để mọi người cùng tham khảo. Mong muốn rằng người học đời sau sẽ được dễ dàng hơn, nhưng cần có chí tìm hiểu. Sau này hiển đạt, đối với bản quyền này chỉ ra cái đúng, hoặc hơn nữa mà chỉ giáo, thì tôi rất cảm động, thấy được cái dốt, công lao đó sẽ có ích. Ngày sau hy vọng người tập cần hư tâm, học hỏi rộng rãi, một mặt cần tận tâm tìm hiểu chỗ khó, mặt khác cần tận lực phát huy, nếu có chỗ tâm đắc, hy vọng cùng nhau nghiên cứu, để tìm được cái tinh diệu, từ đó mang lại cái lợi cho quần chúng, nâng cao trình độ thể dục của quốc dân, đó là điều tôi mong đợi. Nếu không được như vậy thì thiên quyền này sẽ chẳng có chút giá trị gì. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng nếu vẫn chưa đạt yêu cầu, ấy là do tinh thần của chúng tôi chưa theo kịp, hoặc trí lực chưa phù hợp. Học thuật vốn của loài người, không phải của riêng ai, mà dám tự bí mật. Do đó, chúng tôi không hẹp hòi, nỗ lực biên soạn để thành thiên quyền này. Ngoài lời văn, đối với những chỗ tinh vi, không thể giảng giải hết được. Bởi vậy, lời văn chẳng qua là chỗ nhìn thấy, khó hình dung đến tận cùng. Để hiểu ẩn ý bên trong, cần biết suy luận. Đó là do người học, bởi lòng thành yêu đạo, tính nhiệt thành, thỏa chí mà không cần ngôn luận, bỏ đi tính cuồng phóng, hiểu mình tội mình, cười khóc do người.

Hà bắc bác lăng Hương Vương Trai bảo chí vu Thái dịch Vạn tự lăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *