Luyện bộ tại thân

內行人揭秘:練步在身

Link: http://www.vigors.site/show/279522?fbclid=IwAR3YuQnlWniEQpVgXNUj0YB2MPKU1AGXAI-G774Umma8y9zq3SekaRarw5k

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

“Xanh cân bạt cốt” là kĩ thuật, không là  kĩ xảo, mục đích là cải biến kết cấu, tăng cường năng lực vận động, nâng cao tốc độ và kình lực, đả kích tấn mãnh mà không phí thể lực, tính liên tục động tác được nâng cao, toàn thân nhơ một cái lò so, sung mãn liễu đàn lực, có thể từ bộ vị bất kì băng phát kình lực.

Vũ thuật truyền thống giảng “Đan điền”, kì thật thân người nơi nơi là “Đan điền”; giảng “bát diện xanh kình”, toàn thân như lò so , nơi nào cũng là “xanh kình” (xanh: chống đỡ). “Khai quan tiết” khiến thân thể đỉnh bạt,  phạm vi hoạt động của các khớp lớn hơn, mỗi khớp như tăng thêm một cái lò so khiến các khớp được tăng cường lực đàn hồi; toàn thân biến thành sung mãn hoạt lực, vận động của thân thể có trạng thái bán tự động, bước bộ biến thành khinh linh như bước chân của mèo, thân thể phối hợp khác thường. Thậm chí nội tạng phối hợp ăn ý với vận động của thân thể, từ trong ra ngoài, thẩm thấu tới từng bộ phận nhỏ của thân thể. Luyện tập lâu dài, có thể biểu hiện linh động như động vật, một chút gió lay động cây cối (Phong xuy thảo động) đều có thể khiến lông tóc dựng lên (Mao phát như tiễn), quyền phổ viết “Linh kình thượng thân thiên địa” để hình dung sức mạnh của loại kình lực này; dụng “Tĩnh như xử tữ, động như thoát thỏ” để hình dung vừa đủ!

Do eo háng, hông, chỏ, tay không trên cùng một bình diện, mà là lập thể, khi luyện quyền yêu cầu, yêu khố bất tùng, thủ bất động; khi yêu khố xoay chuyển, hướng lên dẫn động cánh tay xoay chuyển, từ đó hình thành xoắn ốc lập thể, giống như một cái lò so xoay chuyển hướng lên trên.Kình lực “Hoành hướng gia túng hướng”, tức loa toàn, bao hàm “Khởi lạc, ninh khỏa” .

Lớn đến toàn thân, nhỏ tới ngọn, thường có thể dụng vận động của các tiết của chi, dẫn động toàn thân vận động, chi tiết quyết định thành bại. Cho nên luyện quyền là hoạt động tinh tế, mội thôn trên thân thể, đều cần dụng tâm cảm thụ, đặc biệt là cân cốt, quan tiết. Toàn thân như một khối da-gân lớn , chúng ta cần bì cân bất tùng, thủy chung bảo trì trạng thái “ninh khỏa”, như vậy mới có thể khiến động lực cuồn cuộn không đứt.

Cho nên khi đả quyền, kình lộ của bộ pháp là trọng yếu. Muốn duy trì tính liên tục của động tác, cần khiến hông trong “ninh khỏa”, đó là từ dưới lên; tương tự, chúng ta có thể dựa vào động tác của tay khiến cho kình lực tồn tại không mất, đó là từ trên xuống. Đương nhiên, tùy theo năng lực tự khống chế của thân thể được tăng cường, có thể từ trung gian tới hai vai, thực hiện được điều này thì thân thể như lò so, có thể thủy chung duy trì trạng thái phát kình, khiến kình lực liên tục không ngừng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *