Giải độc Dịch cân kinh tâm pháp

Tác giả: Tào Hưng

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

(Ảnh đại diện từ internet)

Tương truyền, Dịch cân kinh và Tẩy tủy kinh là tuyệt học tối cao của vũ công Thiếu lâm, là công pháp mà nguời trong giang hồ mộng mị truy cầu. Theo sự phát triển của internet, có thể tìm thấy 2 bộ kinh thư tâm pháp và công pháp. Xem ra Thiếu lâm nhân cũng không cam chịu tịch mịch. Nhưng Dịch cân kinh và Tẩy tủy kinh chỉ cho nguời hữu duyên. Luyện tập 2 bộ công pháp này, thấy thì dễ, thực tế rất khó.

Theo tôi, nguời đắc tâm pháp thì đạt chân truyền.

Thiếu lâm Dịch cân kinh là một loại vũ thuật sáo lộ có mục đích kiện thân rõ ràng, nhưng yêu cầu kết hợp cao độ với khí công. Hàm nghĩa của “Dịch” là biến dịch, hoạt động, cải biến, dẫn thân; “Cân” chỉ cân mạch, cơ nhục, cân cốt, không đuợc giản đơn lí giải là “Cân cốt”, trọng yếu là kinh lạc; “Kinh” là phương pháp. Do đó, “Dịch cân kinh” từ chữ nghĩa lí giải là phương pháp hoạt động cân cốt, nhằm cường thân kiện thể, khư bệnh duyên niên. Thực tế, nó là công pháp khí công rất kinh điển.

Dịch cân kinh tâm pháp có 4 thiên:

Chương I: “Mô luận” giảng nội đan hành khí pháp. Luyện công tại dưỡng khí huyết. Đạo lý dưỡng khí huyết tại đả thông kinh lạc. Luyện công tất cần “nội luyện đan điền nhất khẩu khí”, chân khí càng túc, càng vượng. Khí huyết vượng lành, không chỉ cân cốt tráng thực, mà ngũ tạng lục phủ càng tráng thực, từ đó đạt tới cảnh giới bách bệnh bất sinh, duyên niên ích thọ. Chính như kinh thư viết, cơ lí tại “Như ngoài tạng phủ thì cân cốt làm chủ; ngoài cân cốt thì cơ nhục làm chủ, trong cơ nhục thì huyết mạch là chủ; hoạt đông của toàn thân thì khí là chủ. Nên tu luyện công phu, toàn tại bồi dưỡng huyết khí làm đại yếu.”

Chương II: “Nội tráng luận” giảng pháp môn “nội tráng thế nào, kim cương bất phá”. Chỉ có nội tráng kiên dũng, mới có thể luyện thành kim cương thể. Phàm luyện nội tráng yêu cầu thủ trung tích khí, chớ tưởng điều khác (ý niệm chuyên nhất, khí tùy ý tẩu), đợi tới sung chu (đả thông đại tiểu chu thiên).

Chuơng III: “Nhu pháp” giảng kinh qua quá trình 300 ngày nhu thôi ma luyện cân cốt, chú ý tam đại yếu lĩnh, là: nhu hữu tiết hậu (giảng cứu quý tiết), nhu hữu định thức (thuận tự tư thế), nhu nghi khinh thiển. “Phàm nhu pháp, nên từ bên phải thân thôi (đẩy) hướng sang trái, là tay đẩy khí nhập vào huyết phận, khiến cho thông dung; dạ dầy bên phải, nhu khiến dạ dầy khoan khoái, có thể nạp khí nhiều; tay phải có lực dùng mà không mệt.” , “Khí đến tự sinh, rồi vật thành. Pháp nhu nhược, lấy thôi đãng, từ từ qua lại, không trọng không sâu, lâu ngày tự đạt, là hợp thức.”

Chương IV: “Thải tinh hoa pháp”, tụ 2 khí thái dương thái âm, lâu dài thành tiên. Cuối cùng mới có thể đạt tới “Nhược thải yết chi công, cẩu vô gian đoạn, tắc tiên đạo bất nan vu thành. Kì sở dĩ thải yết giả, cái thủ âm dương tinh hoa, ích ngã thần trí, tỉ ngưng trệ tiệm tiêu, thanh linh tự trường, vạn bệnh bất sinh, lương hữu đại ích.” Mục đích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *