Đạo gia tuyệt học: Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư

Tác giả: Lưu Hách Nhân

Biên dịch: Mr Nguyễn Hoàng Quân

http://k.sina.com.cn/article_5200978630_13600a2c6001004y7l.html

Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư là tĩnh tọa công luyện tinh, khí, thần, sơ thông kinh lạc. Đó là tam bộ công phu nội đan thuật công pháp. Thực tế, võ thuật gia giảng nội tráng cũng là chỉ luyện tinh, khí, thần. Sinh tồn của đời người không rời khai tinh, khí, thần. Chỉ khi con người có tinh túc, khí sung, thần vượng, thân thể mới có thể khỏe mạnh. Cho nên cổ nhân giảng đạo tu thân dưỡng sinh, không tách khỏi tu dưỡng tinh, khí, thần. Khổng Tử nói: “Đạo dã giả bất khả tu du ly dã”. Đại tiểu chu thiên là yếu quyết dưỡng sinh luyện khí, cho nên có thể lưu truyền đến hiện tại, được dưỡng sinh trọng thị, là có đạo lý nhất định. Luyện tinh hóa khí là chân khí quá tam quan, thông nhậm đốc, bồi dục khí của đan điền, một loại công pháp vận hành theo đường kinh. Tiểu chu thiên là cơ bản công luyện tinh, khí, thần, cho nên còn gọi là bách nhật trúc cơ. Bộ công phu này, có người nói là phản tiên thiên tinh khí – còn gọi là “Quy chân phản phác” hay “Phản bản hoàn nguyên”. Luyện khí hóa thần trên cơ sở  tiểu chu thiên, nội khí từ đan điền phát động, thông qua kỳ kinh bát mạch, thập nhị kinh mạch, lưu khắp toàn thân, khiến tinh hòa khí kết hợp mật thiết, đạt đến mục đích khí hóa vi thần. Thận khí nhập não, bổ ích não tủy, thận não khả dĩ bổ ích lẫn nhau. Đan thư viết, đại chu thiên khả dĩ trường thọ hoàn đồng, đó là bộ công lần hai. Luyện thần hoàn hư, là tiếp tục hai bộ công trên. Hai bộ công trên đều là ý (thần) có tác dụng chủ đạo. Luyện thần hoàn hư có hai tầng: 1, do trường kỳ khổ luyện, đã hình thành điều kiện phản xạ, khi tọa chân khí liền có thể lưu chuyển chu thiên, khí tức vi vi, nhược hữu nhược vô, khí trung hòa cùng thiên địa hợp nhất – gọi là hoàn hư; 2, trong luyện công xuất hiện một số giác cảnh, khinh tùng du khoái, tục niệm toàn vô.

Bồi dưỡng tinh khí thần thế nào?

“Tinh ” năng hóa khí sinh huyết, là cơ sở của vật chất nguyên thủy và hoạt động của sinh mệnh, là cơ bản vật chất để con người thích ứng với thay đổi của ngoại giới, đề kháng ngoại tà xâm tập, duy trì nhân thể khỏe mạnh.

“Khí” là biểu hiện công năng trong hoạt động sinh mệnh của con người, trong đó nguyên khí là tối trọng yếu –  nó có tác dụng kích phát và thôi động tạng phủ và các tổ chức khí quan phát huy công năng, là nguyên động lực để duy trì đời sống bình thường và phát dục của con người.

“Thần ” là biểu hiện ngoại tại của công năng hoạt động của tạng phủ, là gọi chung hoạt động sinh mệnh của con người, là thể hiện tinh khí thịnh suy. Muốn cường thân, trước tiên cần giữ tinh, tinh mãn thì khí tráng, khí tráng thì thần vượng, thần vượng thì thân kiện, thân kiện thì ít bệnh, nội tắc ngũ tạng phu hoa, ngoại tắc cơ phu nhuận trạch, dung nhan quang thải, nhĩ thông mục minh, lão đương ích tráng.

Nếu sinh hoạt giới tính không tiết chế điều lý, mà tình dục vô độ, hao thương thận tinh, thì có thể khiến tinh túc, khí sung, thần vượng bị ảnh hường. Cần nhớ “Phục dược bách quả, bất như độc ngọa” – trăm thang thuốc không bằng nằm một mình. Cổ nhân tổng kết phương pháp cụ thể trong sinh hoạt tính dục – tức pháp tiết dục bảo tinh “Xuân nhất, hạ tam, thu nhị, đông tàng” – nội dung giản thuật như sau: 03 tháng xuân là thời kì nhất dương sơ động, dương khí còn yếu, nên không được tổn hao nhiều, mỗi tháng nên 01 lần; 03 tháng hạ, dương khí chính vượng thịnh, có thể gia tăng số lần, có thể mỗi tháng 3 lần; 03 tháng thu, dương khí dần thu liễm, định 02 lần mỗi tháng; 03 tháng đông, dương khí bế tàng, dương tiềm trong âm, nên cần tàng tinh bất lậu, không nên tiết tinh, đông không tàng tinh, xuân tất ôn bệnh. Sau 40 tuổi thành trung niên, cần lấy thanh tịnh bế tàng làm căn bản…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *