Thiền quyền hợp nhất 禅拳合一

Nguồn: http://blog.sina.com.cn/s/blog_c3bd79d60102yhoy.html

Biên dịch: Mr Nguyễn Hoàng Quân

Việc khai ngộ trạng thái tiềm ý thức hoặc vô ý thức, quyền học là một phương pháp tốt nhất!

Thập nhất

Quyền học luyện đến cảnh giới tối cao là: Vô trụ, vô niệm, vô tướng.

Chính là hành vi tiềm ý thức!

Cái gọi là “hữu hình hữu ý đô thị giả, kỹ đáo vô tâm thủy kiến kỳ ”, “giao dũng giả, bất khả tư ngộ, tư ngộ giả thốn bộ nan hành ”.

Vô luận “cách kỷ” hay là “cách tâm” (tức nghiên cứu và trải nghiệm bản thân hay tâm mình – người dịch), luyện quyền đều là lập thể, nhãn nhĩ tị thiệt thân ý – có thể nói là mọi thứ đều cần đầy đủ! Chẳng qua, bên trong việc luyện quyền có nhiều thứ bất đồng, tá dụng Phật gia thuyết pháp, có thể phân thành: Tục đế và chân đế.

Đắc “tục đế” đông, đắc “chân đế” ít – phù hợp định luật 80/20.

Theo cách nói của Vương Hương Trai tiên sinh, luyện quyền chính là cần “khứ ngụy tồn chân”. Về phương diện hình thể, Vương Hương Trai cho rằng cần “bất cầu hình hài tự, đan cầu thần ý chân”. Thế tục dạy quyền thông thường coi trọng hình thức, mà coi nhẹ nội tại.

Có câu là “thần vô phương nhi dịch vô thể”. Người luyện quyền thế tục truy cầu đều nhịp, đa số luyện quyền là tương tự, nhưng tâm lý khác nhau. Người đắc chân đế, ngoại hình quyền pháp tuy có sai dị, thể nghiệm nội tâm lại giống nhau!

Ví như mọi người đều luyện tập viết chữ, đều bắt đầu từ “hoành phiết thụ nại”, tỉ người có ai giống ai không?

Quyền tốt, thông thường biểu hiện bên ngoài giản đơn, nhưng càng luyện càng sâu, tựa không thấy đáy, thú vị tựa hồ sinh từ vô hình, như vậy thì không thể dừng.

Luyện tập thư pháp cũng vậy, “hoành phiết thụ nại” mà thôi, phương pháp tựa hồ cực giản đơn, nhưng dù dùng tinh lực cả đời cũng khó cùng tận!

Pháp luyện quyền của thế tục, bề ngoài phồn hoa náo nhiệt, nhưng thời gian luyện càng lâu thì vị càng nhạt – đây là khác biệt lớn nhất.

Thập nhị

“Thử tâm bất động, tùy cơ nhi động” là ứng dụng cao nhất trong Thiền học từ tâm học “tri hành hợp nhất” của Dương Minh.

“Thử tâm bất động, tùy cơ nhi động ” không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được, cần quá trình lột xác. Ví như Ý quyền, đầu tiên bắt đầu từ trạm trang, sau tẩu bộ, thí lực, thí thanh, phát lực, thôi thủ, đoạn thủ, phối hợp tâm pháp. Trong Kim cương kinh “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng ”, cuối cùng đạt đáo giai đoạn “bất kỳ nhiên nhi nhiên, mạc chi chí nhi tri ”, Đến giai đoạn này là dựa vào tích lũy lúc trước, trạng thái ứng địch dựa vào tiền đề công lực bản thân để duy bảo trì “như như bất động”, “ thử tâm bất động, tùy cơ nhi động ”.

Thiền quyền hợp nhất

Trạm trang là hạch tâm huấn luyện của Ý quyền, mục đích là khiến đả khai cốt tiết, phóng tùng thần kinh bách hài, tạo nên sức mạnh nội tại. Sau đó tiếp tục huấn luyện, như tẩu bộ, thí lực… đều là loại trừ thói quen dụng lực, hóa lực vi kình, bồi dưỡng chỉnh thể dụng kình, dụ phát sức đàn tính, đạt đến sức mạnh chỉnh thể của “nhất động vô hữu bất động, nhất tĩnh vô hữu bất tĩnh”, “chu thân vô điểm bất đạn hoàng, khiên nhất phát nhi động toàn thân”! Quá trình huấn luyện đó là quá trình “pháp, phi pháp, phi phi pháp”.

“Pháp, phi pháp, phi phi pháp ” có thể thông với thuyết pháp “quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc ” của 《Kim cương kinh》. Trước đây, sức mạnh của thân thể là man cương, lúc này là tùng hoạt; trước đây, tuệ căn của người tu hỗn độn, lúc này độc cụ tuệ nhãn, ngày nào đó tiến thêm một tầng ……, nhưng mọi thứ cũng chẳng qua là như thuyền qua sông (quá hà chi chu), qua sông rồi thì có thể bỏ thuyền; lúc này nên trừ bỏ pháp hữu vi, nội tâm cần không còn “bè” hay “thuyền”, chính là “nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan”. Cuối cùngg tu đắc thực tướng vô tướng, viên thông vô ngại –  “Thiền quyền hợp nhất”. Thơ viết:

Quyền bản vô pháp  hữu pháp dã không

Nhất pháp bất lập  vô pháp bất dung

Thiền quyền hợp nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *