Trần thức Thái cực quyền

Nguyên văn: 中国传统文化——太极

Sưu tầm và biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

1, Động tác trong sáo lộ (bài quyền), lấy loa toàn triền ti làm hạch tâm, vận động từ nội tới ngoại theo đường cong. Nối tiếp các động tác, không được dừng hay đứt đoạn rõ ràng. “Chuyển hoán”, “Chiết điệp”…, là một loại phương thức kình lực đốn tỏa và biến hoán và động tác hàm tiếp, mà không phải là động tác đình đốn và đoạn tục.

2, Trong vận động “yêu vi chủ tể”, “dĩ thân đái tí”, yêu (eo) là phần kết nối quan trọng của thân trên và thân dưới. Đối với sự biến hóa động tác của toàn thân, ổn định trọng tâm, thôi động kình lực vận hành, đều có tác dụng chủ yếu. Quyền luận viết: “Chưởng, oản, trửu hòa kiên, bối, yêu, khoa, tất, cước, chu thân cửu tiết kình, tiết tiết yêu trung phát”. Mỗi động tác của Trần thức Thái cực  quyền, khởi thừa khai hợp, nơi nơi đầu thể hiện đặc điểm vận động “dĩ yêu vi chủ tể”.

3, Thập bát thức tuy là giản hóa đoản quyền, nhưngchú trọng phối hợp đối xứng, viên dung linh hoạt. Sắp xếp thượng hạ tả hữu đối xứng, trong tiền tiến tất có hậu xanh (chống đỡ), thể hiện ý hướng động tác đối lạp bạt trường, khuất trung cầu trực. Khai trung hữu hợp, hợp trung hữu khai, chu thân hiệp điều nhất trí. Hiển thị rõ đặc điểm cương nhu tương tế, khoái mạn tương gian, tiền hậu quán xuyến, viên dung linh hoạt, cương nhu liên quán.

4, Hô hấp trong Trần thức Thái cực  quyền, là tiến hành trên cơ sở động tác khai hợp, biến hóa hư thực. Quy luật chung là khi súc thu khởi khuất hấp khí, khi phát phóng lạc thăng hô khí. Động tác tiến hành dưới sự chi phối của ý thức. Khi luyện quyền, nhất cử nhất động đều cần vận dụng ý niệm, không dụng chuyết lực. Dụng ý niệm đạo dẫn nội khí vận hành, khiến khí huyết chu lưu toàn thân, sơ thông kinh lạc, cần bằng âm dương, thu được cường thân kiện thể. Do đó, Trần thức Thái cực  quyền yêu cầu, ý niệm hô hấp, dĩ ý lĩnh động, dĩ ý hành khí, dĩ khí vận thân, ý đáo khí đáo, khí đáo kình đáo. Luyện tập lâu dài, có thể đạt tới đặc điểm nội ngoại hợp nhất, hô hấp tùy thế, ý khí thế hợp.

5, Luyện tốt Trần thức Thái cực  quyền, trước tiên cần phân minh hư – thực. Hư thực phân minh, ổn kiện khinh linh là yêu cầu của Trần thức Thái cực  quyền đối với sự chuyển hoán, tiến thối của hai chân. Trong luyện quyền, chân chịu toàn bộ hoặc phần lớn thể trọng là thực, chân còn lại là hư. Chỉ khi đạt được hư thực phân minh, động tác mới ổn kiện linh hoạt, tiến thối chuyển hoán tự nhiên. Khi bộ pháp biến hoán, cần chú ý tiên hậu chủ thứ của chân di động, phương pháp và phương hướng cước khởi lạc, đồng thời cần thực hiện “khởi cước khinh, lạc cước ổn”. Khi tiến thối, chân hư cần yếu tự nhiên tùng thùy, hướng dựa vào chân thực, sau đó bước tới – đó là điểm quan trọng để duy trì bộ pháp khinh linh, ổn định.

6, Luyện tốt Trần thức Thái cực  quyền, cần thự hiện tốt Thập yếu, Lục chuẩn.

Thái cực  quyền thập yếu:

(1) hư lĩnh đỉnh kình,

(2) hàm hung bạt bối,

(3) tùng yêu trầm khoa,

(4) hư thực phân minh,

(5) trầm kiên trụy trửu,

(6) dụng ý bất dụng lực,

(7) thượng hạ tương tùy,

(8) nội ngoại tương hợp,

(9) tương liên bất đoạn,

(10) động trung cầu tịnh, là Thái cực  quyền tương sinh tương khắc.

Thái cực  quyền lục chuẩn:

(1) ngoại hình chính;

(2) nội kình thông;

(3) công lực cường;

(4) thần vận hiện;

(5) quyền lý minh;

(6) dụng pháp tinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *