Đắc chân truyền đại khí vãn thành

Tác giả: Lưu Tích Thuận

Copy từ FB của thày Yap Seong

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

[ Hách Vi Chân Thái cực quyền đích khinh linh luyện pháp ] Lưu Tích Thuận

Luyện quyền trước tiên là thân pháp, thân thể đứng thẳng tự nhiên, khoảng cách của 02 bàn chân không quá 02 vai, đầu chính trực, mắt nhìn phía trước, tư tưởng tập trung, tâm tịnh khí liễm, 02 vai tùng khai, 02 tay hạ thùy bên thân, ngón tay hơi duỗi, ý quán khe ngón tay, xương cùng và mông hơi di chuyển về phía trước, 02 đùi hơi cong, ý cảm bụng hơi có lực.

Hách Vi Chân Thái cực quyền chú trọng thân pháp, khi luyện quyền cần nắm vững 08 thân pháp, đồng thời cần quán xuyến 05 yếu lĩnh, mỗi chiêu thức đều cần chú ý yếu lĩnh thân pháp, nếu không sẽ không phải là quyền thức của Thái cực quyền.

Hành động yếu lĩnh và thân pháp là: Đề đỉnh, điếu đang, hàm hung, bạt bối, hộ truân, quả đang, tùng kiên, thùy trửu và vĩ lư chính trung, hư thực phân thanh, khí trầm đan điền, đằng na, thiểm chiến… – 13 yêu cầu.

Những thân pháp này xuyên suốt phép tắc âm dương đối lập mâu thuẫn thống nhất, tức hữu thượng tất hữu hạ, hữu tiền tựu hữu hậu, hữu tả tất hữu hữu, cùng cương và nhu, hư và thực, tịnh và động, khai và hợp, hô và hấp… chúng là liên hệ hữu cơ tương đối tồn tại mà đối lập thống nhất. Những thân pháp này là dựa vào phép tắc này được tạo ra trong hoạt động của thân thể. Như “đề đỉnh” là yêu cầu của thân trên, “điếu đang” là của hạ bộ, “hàm hung và bạt bối”, “hộ đồn” và “quả đang” là quan hệ tiền hậu, “tùng kiên” và “thùy trửu” là quan hệ tả và hữu, “hư thực phân thanh” là sắp xếp tiến thối giao hoán, “khí trầm đan điền” là yêu cầu của ý khí thăng giáng, “vĩ lư chính trung” là mực thước đánh giá quan hệ vị trí giữa thượng, hạ, tiền, hậu, tả, hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *