Tiểu luận “Dưỡng quyền” và “Luyện quyền”

Nguồn: http://www.360doc.com/content/17/0602/08/5676298_659194815.shtml

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Đa số người luyện quyền đều biết luyện quyền, thưởng quyền, ngoạn quyền, dụng quyền, nhưng rất ít người chú ý dưỡng quyền.

Quyền thuật không chỉ có hình thức cụ thể, mà còn có nội dung trừu tượng. Từ điểm này mà nói, sinh mệnh của quyền thuật là tồn tại vĩnh viễn. Chẳng qua, nói về từng người cụ thể, quyền thuật như sức khỏe có lúc hưng, lúc suy.

Có người sinh mệnh quyền thuật như phù dung sớm nở tối tàn; có người vĩnh viễn không suy, thậm chí có thể tiến bộ cùng tuổi tác, điều này liên quan tới vấn đề dưỡng quyền như thế nào.

Không ngừng tiến thủ với dưỡng quyền

Tục ngữ nói: “Nghệ vô chỉ cảnh”. Một số người luyện tập có chút thành tựu, liền thấy thỏa mãn, không tiến một bước từ thô đến tinh, từ ngoài vào trong, từ cụ thể đến trừu tượng, khám phá, lĩnh hội và đề cao, bất năng đại thụ, bỏ dở chừng; một số khác, tự tự cho mình đúng, bảo thủ, không giao lưu cùng đồng đạo, mài giũa, tìm tời, không tương quy tương thành, lâu ngày thay đổi.

“Bất tiến tắc thối” là quy luật phát triển của sự vật. Tự mãn khiến sinh mệnh của quyền thuật bắt đầu suy nhược, gọi là “Mãn chiêu tổn”.

Nghiên cứu lý luận để dưỡng quyền:

Bất kì môn quyền thuật nào cũng có tư tưởng, lý luận của mình, so với hình thức càng thần kỳ ảo diệu. Một số người có thể ví như vẽ hồ lô, có hình dạng hồ lô, nhưng thiếu nghiên cứu các vấn đề nội tại, không thấu hiểu, vô pháp cảm hóa tư ngộ, không cảm nhận được diệu cảnh trong quyền, cảm thấy nhạt nhẽo nên tự nguyện dừng lại, không đi sâu được. Đây là nguyên nhân lớn thứ hai khiến sinh mệnh quyền thuật bị đoản.

Kết hợp sinh hoạt để dưỡng quyền

Trước tiên, cần khiến thói quen sinh hoạt của bản thân không ngược với quy luật vận động của  quyền thuật. Ví như Thái cực quyền yêu cầu tùng nhu, nhập tịnh, trong sinh hoạt cần tránh dụng lực vô vị và khẩn trương. Tiếp theo, đem quyền lý ứng dụng vào trong sinh hoạt, cần phù hợp nhân thời, nhân địa, tùy thời tùy địa dưỡng quyền. Luyện tập khí, thần, ý đối với bảo dưỡng quyền thuật có ảnh hưởng tốt, có thể thời tùy địa tiến hành.

Đa số những sinh hoạt thường nhật đều là cơ hội luyện quyền. Nên tận dụng.

Tu tâm dưỡng thân để dưỡng quyền

Thân tâm là thể truyền tải quyền thuật, cho nên những thứ không có lợi cho sức khỏe của thân tâm thì cũng bất lợi đối với quyền thuật. Các nhân tố nội ngoại như lục dâm xâm nhiễu, ẩm thực không điều độ, khởi cư vô thường, quá lao quá dật, cùng thất tình thiên kích, kiêu căng, đố kị, tham dục, cuồng vọng…, đều làm giảm khả năng thích ứng sinh lý và tâm lý của quyền thuật,.., làm giảm sinh mệnh quyền thuật.

Tóm lại, chính như câu “tạo nghề dễ, giữ nghiệp khó”, luyện quyền dễ, dưỡng quyền khó. Chỉ có người yêu quyền thuật, mới có thể xem quyền thuật khán là một phần cuộc sống của mình, nghiêm túc tỉ mỉ, giữ gìn và bảo dưỡng, khiến sinh mệnh của quyền thuật được trường thanh.

One thought on “Tiểu luận “Dưỡng quyền” và “Luyện quyền”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *