Mười câu vấn đáp cơ bản thường thức về Thái cực quyền, bạn không thể không hiểu!

Tập luyện Thái cực cần chú ý:

1, trung chính;

2, ý niệm nội luyện Thái cực;

3, luyện ngoại hình thần Thái cực;

4, trầm kiên trụy trửu viên hoạt;

5, trầm khoan lạc khoa tọa (buông trầm háng ngồi hông);

6, hàm hung bạt bối kình;

7, toàn yêu chuyển tích (xoay eo chuyển cột sống);

8, thân chi phóng trường tùng (buông lỏng và vươn dài thân và tứ chi).

Câu 2: quan điểm âm dương của Đạo gia và quan điểm mâu thuẫn của duy vật luận thống nhất hay không?

Đáp: Chúng có rất nhiều điểm giống nhau, là thống nhất. Đạo gia thuyết: “âm dương vô xử bất tại, âm dương vô xử bất tồn”. Mâu thuẫn luận thuyết: “mâu thuẫn đầy khắp thế giới”. Đạo gia cho rằng: “âm dương không ngừng vận động tương hỗ, hoán đổi, cuối cùng đạt đến âm dương thống nhất, âm dương thống nhất chính là Thái cực”. Mâu thuẫn luận cho rằng: “mâu và thuẫn đối lập thống nhất, không ngừng đấu tranh, chuyển hoán, cuối cùng đạt tới thống nhất”. Theo Đạo gia, đó chính là Thái cực. Theo mâu thuẫn luận, chính là thống nhất.

Câu 3:

Trong Thái cực quyền, đan điền có tác dụng chủ yếu là gì?

Đáp: Đan điền phân làm ba, tức thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền –  chúng có tác dụng, công hiệu khác nhau. Thượng đan điền chủ yếu là tụ tinh hội thần, chủ yếu quản thần – tục ngữ nói: thượng phong thiên môn, khinh như vũ mao. Trung đan điền là nơi bồi dưỡng và chứa đựng khí. Hạ đan điền quản trầm trụy ổn kiện – tục ngữ nói: hạ phong địa hộ, trầm trọng như sơn 。

Câu 4: Ngũ hành trong Thái cực quyền là gì?

Đáp: Nó chỉ bộ pháp, là 5 phương hướng – quyền phổ chỉ: tiền, hậu, cố, phán, định.

Câu 5: Cánh tay phối hợp với vận động của toàn thân?

Đáp: “Trầm kiên trụy trửu” – kiên, trửu, thủ là tam tiết trọng yếu trong Thái cực quyền, “tiết tiết quán xuyến”, đạt tới ngón tay, cánh tay ôm tròn.

Câu 6: Lỏng mở hông?

Đáp: Lỏng mở hông không phải là đứng tại chỗ đem hai đùi mở ra, mà là do ý niệm dẫn đạo khiến hông lỏng mở, phóng trường.

Câu 7: Lý giải “tháp yêu liễm đồn”?

Đáp: Những động tác này nhằm đạt eo kình nhất thống, khiến đan điền khí có thể phối hợp, phát huy cùng kình lực của toàn thân; thu mông được thì cánh tay sẽ có sức mạnh vô cùng lớn; vĩ lư trung chính, phối hợp mệnh môn, mệnh môn sẽ tự nhiên phóng tùng, trương khai, trung khí quán tại cột sống, thượng tự bách hội, hạ đạt hội âm, nhất tuyến xuyên thành, khi ấy thân thể mới chân chính là của ta!

Câu 8: Trong Thái cực quyền, “tùng” và “nhuyễn” khác biệt thế nào?

Đáp: Khác về bản chất. Tùng (lỏng) là tùng nhu, có tính đàn hồi. Nhuyễn (mềm) là mềm nhũn, là tản mạn. Tùng là có băng kình, nhuyễn là mệt mỏi, vô lực.

Câu 9: “Hàm hung bạt bối”?

Đáp: Hàm hung bạt bối không phải là cúi người gù lưng.

Hàm hung bạt bối chính xác là lấy ngực làm trụ cột phóng trường, cột sống lấy trụ cột làm định điểm, hai cánh lưng hướng cột trụ phóng trường bao bọc, nhưng không được thái quá, hai vai hợp lại là được.

Câu 10:                 Tập luyện Thái cực quyền có mấy giai đoạn?

Đáp: ba giai đoạn

  1. giai đoạn 1, sơ cấp: học tập cầu đắc nhu thuận, chiêu thức quán xuyến
  2. giai đoạn 2: trên cơ sở thục luyện chiêu thức, khiến tự mình trầm trước.
  3. giai đoạn 3: yếu phóng khai trói buộc của chiêu thức, khiến ý tứ của mình hư linh 。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *