Bát quái chưởng


Tác giả: Đỗ Bái Sung (杜沛充)

Nếu thực sự muốn luyện Bát quái chưởng theo con đường Nội gia quyền, cửa vào rất cao, không phải là ai cũng có thể đi qua.

Không được coi thường những thứ bên trong của Bát quái chưởng, cần có thể trên cơ sở khống chế huyết quản cộng chấn, tương hỗ hợp nhất với hệ thống thần kinh, không phải là điều dễ dàng. Nếu chỉ giảng các thứ bên ngoài như “cổn toản tranh quả…”, thì biến Bát quái chưởng thành thuần Ngoại gia quyền.

Đặc hữu bên trong các môn Thái cực quyền, Hình ý quyền, Bát quái chưởng khác nhau.

Đương nhiên, chưa học thì chưa biết, bởi vì trong quyền kinh, quyền luận và quyền phổ không nói rõ, đều cần dựa vào lương sư khẩu truyền thân thụ.

Công năng của chưởng là dùng chưởng tâm hấp lực của đối phương tới, mà biến thành trương lực lấy cạnh chưởng tác dụng.

Chưởng pháp cùa Bát quái chưởng cần tại dụng xung lượng (冲量) mà không phải là dụng lực (力).

Mà quyền có thể nói là tiếp diễn của chưởng, bởi vì nắm quyền chính là tự mình ngón tay “tễ” chưởng tâm.

Cần hiểu rõ Bát quái chưởng chủ yếu dùng xung lượng đi công kích, không phải là dụng lực, do đó không nhất định phải luyện thiết sa chưởng, không như Phách quải quyền.

Đương nhiên, Bát quái chưởng phối hợp dụng với thiết sa chưởng thì càng mạnh.

Tẩu khuyên của Bát quái chưởng, mục đích là luyện tập làm thế nào để lợi dụng trọng tâm thân thể.

Ví như trước khi anh cổn phiên, trọng tâm của anh ở phía trước bụng; Anh tẩu chưởng, trọng tâm ở bên bụng, mộ bên của viên tâm.

Một trong các tinh tủy của Bát quái chưởng là biến hoán giữa tự chuyển và công chuyển.

Tự chuyển thị tướng toàn thân lạp tự phúc trung chi phúc đích viên tâm trọng tâm điểm; Công chuyển thị tướng na viên tâm trọng tâm điểm di chí thân thể chi ngoại.

Điều này nhất trí với đạo lý “thiên trầm tắc tùy” của Thái cực quyền, nhưng vận dụng có chỗ khác biệt.

+

Muốn hiểu câu này trong quyền kinh, trước tiên cần hiểu ngoại kình là gì, nội kình là gì.

Thái cực quyền thuật luyện là nội gia kình, hiểu nội kình thì hiểu phương thức vận tác của nội kình.

Phương thức vận tác của nội kình toàn bằng thần và ý, mà công lực cao thấp tại vận dụng thần ý.

Muốn đạt tới  “kình thấu nhi nhân bất tri ngã”, cần hiểu “kình đoạn ý bất đoạn, ý đoạn thần hoàn liên”, đó là một loại phương thức vận tác giá của tâm pháp.

Ý và thần lại là một tổ hợp quan hệ ý thức nội tại của Thái cực quyền.

Những vận tác ý hội bên trong này không thể chỉ khẩu thụ, mà còn cần “thân truyền”.

Điều này cùng câu “đại động bất như tiểu động, tiểu động bất như bất động” có cộng đồng quan hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *