Tặng Thái cực nhân tam câu thoại!

送給太極人的三句話!

Nguồn: internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

1. Quyền do thày dạy, công phu do tự mình luyện ra.

Có câu nói: “Sư phó lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân”. Xác thực như vậy. Người thầy chỉ có thể dạy bạn luyện quyền thế nào, việc bạn luyện thế nòa, lại khó điều khiển. Người thầy chỉ có thể nhắc nhở đúng mức thì dừng. Tự mình nỗ lực luyện quyền hay không, mới quyết định trình độ của bản thân.

Còn có câu: “Luyện quyền bất luyện công, lão lai nhất trường không”. Có thể thấy tinh trọng yếu của luyện công. Quyền có thể do người thầy dạy bạn, nhưng thầy không có biện pháp trực tiếp đem công phu chuyển cho bạn, không như tiểu thuyết thường miêu tả nhân vật chính được tiền bối truyền cho “nhất giáp tử” (lục thập niên) công lực, đó chỉ có thể là tiểu thuyết. Công phu chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực luyện tập, không ngừng cải biến và nâng cao tố chất và năng lực của bản thân, không có đường tắt.

Nếu may mắn gặp được người thày có công phu, lại hiểu quyền lý và không bảo thủ mà dạy bạn. Đó là vận may của bạn, có thể thấy được bí ẩn của công phu nội gia Thái cực quyền. Được như vậy, còn cần tự mình luyện tập nghiêm túc theo yêu cầu của người thầy mới được. Người thầy chỉ có thể dẫn bạn nhập môn, không thể thay bạn luyện quyền.

2. Bạn luyện quyền thế nào, quyền sẽ luyện như thế.

Chúng ta đều biết, Thái cực quyền có thể giúp chúng ta có sức khỏe, nhưng quyết định bởi thái độ luyện quyền của chúng ta. Nghiêm túc luyện quyền, tập tốt cơ bản, thì sẽ thu được lợi ích từ đó. Vội vàng luyện quyền, ba ngày bắt cá hai ngày phơi lưới, có thể sẽ thu được ích lợi từ đó, nhưng là hữu hạn.

Thái cực quyền không phải học biết là được, cần kiên trì không ngừng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mới có thể tự mình không ngừng nâng cao. Tiền bối giảng: Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục – là đạo lý này. Một phương diện là luyện tinh thần ý chí, mài giũa tâm tính; một phương diện khác là góp nhặt từng ngày, không ngừng bồi đắp thân thể, tùy thời đều có thể duy trì trạng thái vận động tương đối tốt. Hời hợt luyện quyền, chỉ có thể là quyền pháp cẩu thả, thu được lợi ích sức khỏe cũng là hữu hạn.

Thái cực quyền, giúp đỡ chúng ta không ngừng cải tạo và nâng cao tố chất và năng lực của thân thể, khiến thân thể của chúng ta phù hợp với yêu cầu cơ bản của Thái cực quyền, lập thân trung chính, hư lĩnh đỉnh kình, vĩ lư tùng thùy, đan điền tùng bành, cửu tiết tùng khai, chu thân nhất thể, v…v… Nói rằng: “Nhất nhật luyện quyền nhất nhật công, nhất nhật bất luyện tam nhật không”.

3. Chỉ khi trình độ của bản thân cao hơn, mới có thể thấy được cảnh giới cao hơn của Thái cực quyền.

Tầng thứ công phu của Thái cực quyền, có tính đặc trưng giai đoạn khá mạnh, mỗi tầng công phu một tầng lý, nhìn lên như lọt vào sương mù, nhìn xuống thấy ngay. Luyện quyền luyện công cũng vậy, mỗi giai đoạn cần luyện nội dung của giai đoạn đó, không được vượt qua.

Thông  thường có người học quyền, chỗ nào cũng tìm kiếm cái lạ, hi vọng có thể thu được “võ công bí tịch”, chỉ mong có một câu “điểm bát” của minh sư cao thủ, có thể giúp trình độ của mình nhảy vọt. Họ không biết rằng công phu cần luyện từng tầng, từng bước. Danh gia cao thủ cũng là bắt đầu từ cơ sở tích lũy dần, không có đường tắt.

Muốn luyện quyền tốt, tâm cần trầm lại, tính tình nhẫn nại, luyện tập từng bước. Chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng tiến lên, nâng cao bản thân. Chỉ khi thân mình có một số nội dung, biết và thừa nhận thiếu sót của bản thân, mới có thể phát hiện và thu nhận vận dụng những thứ tốt đẹp trong đối ngoại giao lưu. Một chiếc lá che mắt, tự cho là mình đúng người sai, thì sẽ tự trói buộc, cuối cùng sẽ hạn chế tiến bộ của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *