Nội kình trung chính của Nội gia quyền – Hình ý quyền, Bát quái chưởng, Thái cực quyền

Nguồn: internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Hình ý môn nhân thối công hảo, ví như Tôn Lộc Đường, Tôn Tồn Chu, Đường Duy Lộc đều thiện tẩu, luyện thế nào để được vậy? Tôn Lộc Đường thiếu niên thời mỗi ngày chạy theo Quách Vân Thâm hơn trăm dặm, tại sao phải luyện như vậy? Bát cực quyền nhất đại tông sư Lý Thư Văn mỗi tối dẫn đồ đệ luyện thần hành, mỗi lần 7-80 dặm, vì sao phải luyện? Người luyện Bát quái chưởng đều tại chuyển quyển. Tự nhiên môn tẩu quyển 3 năm mới khai quyền. Một số chân công phu nay không còn, nói ra không ai tin.

Nội gia quyền không cho phép dụng chuyết lực, nhưng không phải là bất dụng lực, không dụng lực làm sao đánh được người? Cần phải dụng lực. Chỉ là lực này không giống với suy nghĩ của người bình thường. Nó là thông qua hệ thống luyện tập đạt được tính chỉnh thể, cảm ứng và biến hóa của lực. Chuyết lực là lực cục bộ ngốc trệ, nhưng là phương tiện pháp môn khởi thủ, nhất định phải luyện từ chuyết lực nhập thủ, dần dần biến hóa thành chân lực. Nếu tư tưởng không thay đổi, thì luyện vũ thuật không có thành tựu, từ đầu tới cuối chỉ loanh quanh ngoài cửa.

Vũ thuật phân ra vài loại, với đa số người vũ thuật là niềm vui kiện thân, đạt được mục đích này cũng là tốt, không chấp trước vấn đề đánh được người hay không, bởi vì xuất phát điểm của anh không phải là đả. Chân chính có hứng thú đối với đả, cần thêm công phu bên trong. Thô thiển mà nói, một là cần thiên thiên đả, không ngại tới các câu lạc bộ bác kích chơi; hai là kết hợp luyện tập thể năng tập thể dục với nội công vũ thuật; ba là yếu luyện “tất sát kỹ”, “thủ đắc ngạnh” mới được.

Truyền thống vũ thuật bác đại tinh thâm, vì khi bạn chân ngộ, luyện sâu vào trong, thì sẽ phát hiện ngày càng thâm áo, càng thấy mình trước đây nông cạn. Trong sách Lý Trọng Hiên viết, Tiết Điên không nói rộng rãi về vũ thuật, vì ông ta cảm thấy vũ thuật quá thâm sâu, trình độ bản thân dù thế nào cũng không đủ. So với họ Tiết đương thời cẩn thận như vậy, chúng ta kỳ thực chẳng thấm vào đâu. Đường tu còn xa vời vợi.

Ban đầu cảm thấy tự mình đã hiểu Hình ý quyền, đã “luyện đáo giá”, thì càng ngày càng không hiểu. Đả Ngũ hành quyền, Thập nhị đại hình hữu tư hữu vị, như nay tự mình nhìn lại thấy không như vậy. Niềm vui sức khỏe vốn không sai, hiện tại mới phát hiện trước mắt đường quá dài, đời này không biết đi được bao nhiêu. Bản quyền phổ này tôi ghi tới Kê hình thì tạm dừng, bởi vì hốt nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Phách Băng đều chưa luyện tốt, biết thứ này để làm gì?

Thân đối với Hình ý quyền là quan trọng, nhất là trung tuyến thủy chung bất biến, nhị là tam tiêm thành nhất diện, tam là dĩ diện đả điểm. Tam điểm tòng nhập môn thung công khai thủy từng bước kiến lập, tại Tam thể thức sơ bộ toàn diện, sau trong vận động của Ngũ hành quyền dĩ quy củ bất biến thể hiện. Vài lần nhấn mạnh trọng yếu tính của quy củ. Tam thể thức được coi là Hình ý mẫu thức, cơ bản đủ để luyện ra các hình thái. Không luyện Tam thể thức mà tìm trong quyền giá, kỳ thực lãng phí khí lực.

Từ Tam thể thức đáo Ngũ hành quyền là chỉnh sáo tu luyện thể hệ, tất cần từng bước, đến mỗi bước đều có nghiệm chứng. Tôi cường điều tác dụng của đạo cân cốt mô, nay có thể xác thuyết, cân cốt mô bất thành thì không có gì để đàm kỹ nghệ, ngay cả quyền cũng không, nói gì tới luận kỹ kích doanh nhân. Cân cốt mô đạt hay không, ngoại biểu có thể nhìn thấy, cho nên có công phu hay không giấu được. Vô luận loại quyền kỹ nào quy căn tới cùng, kỹ xảo là hợp chất diễn sinh(!?)

Tôn Lộc Đường công thuyết Hình ý quyền, Thái cực quyền, Bát quái quyền cốt tử là một, bởi vậy ông ta có thể dung hội quán thông. Tôi với Thái cực quyền chỉ là chơi chơi, không có quyền gì để nói. Bằng hữu luyện Thái cực quyền rất nhiều, tôi nó với mọi người là: Thủy chung yếu quan chú tự thân tồn tại và tác dụng của trung tuyến, từ bách hội – đan điền – hội âm – cước cân, trung tuyến này quán xuyên toàn thân yếu thời thời khắc khắc thanh sở minh tích, thậm chí hành tẩu tọa ngọa bất ly trung tuyến, lâu dài sẽ thấy chân hình thái.

Cuộc đời cần thường quay đầu nhìn lại, luyện vũ thuật cũng vậy. Luyện vài năm không thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, kỳ thực những thứ tốt đẹp đã ở nơi khởi điểm của anh, chỉ là anh không chú ý. Nói vậy thì 100 người cả 100 người không tin, thế thì hồ đồ cả đời. Luyện vũ thuật và làm người là một đạo lý, Nội gia quyền và tu hành là cùng mục đích, cho nên vũ thuật tuy là tiểu đạo, nhưng thượng năng giải thoát thân tâm thoát khỏi luân hồi, hạ khả viên mãn nhân sinh kiêm tề thiên hạ.

Nội gia quyền giả, đạo chi hành diễn dã. Đạo chi vi dụng, thiên địa vũ trụ chi khoát, nhân tâm dục tập chi vi, khái mạc năng ngoại. Thiên địa vạn vật giai hữu sinh khắc, thử đạo thể hình nhi hạ chi dụng dã. Kim khắc mộc giả, kiên cương khắc nhu nhuyễn, như mãnh hổ bác thỏ tuyệt vô sinh hoàn chi hãnh, thử thiên địa tự nhiên chi lý dã. Người tập Nội gia quyền, trước tiên cần hiểu quyền tính, sau đó tuân theo quyền lý, mà có thể dựa vào đạo tính mà diễn hóa, dần đem tính của thiên địa dung hội với tự tính đồng thời phát huy nơi chu thân, thì đắc tự nhiên chi công.

Nên, người tập vũ thuật trước tiên cần làm người. Thiên địa hậu đức tải vật, người không thuần thiện không thể dạy. Tư vô tà giả, cận đạo hĩ. Sau theo thiện dụ, bỏ dục tập hậu thiên, dần dần hồi phản tiên thiên thuần túy hoạt bát, thì tiệm đắc đạo trung dong hòa chính. Đó là Thử, đệ nhất quan khiếu của Nội gia. Nhìn lại lịch sử, người đạt tới đại thành đều là bậc đại đức, không phải loại doanh tư cẩu thả. Cần biết, nếu tư tâm tư lợi mà nhập vũ đạo, tương lai sẽ có bị khốn đốn.

Đạo vô cực sinh Thái cực, Thái cực phân lưỡng nghi. Tính của Đạo trung chính nhân hòa, đó cũng là quyền tính của Nội gia quyền. Không chỉ là tính của quyền thuật, mà còn là bản tính của thiên địa vạn vật. Hiểu tính này thì thiên địa vũ trụ biến hóa tại trong tay, ấy là đồng lưu của thần phật chi. Quan sát động tác, thể nghiệm tác dụng, mà sau hiểu tính chất, ta học theo cái thuận nghịch của người. Như nhân sinh tại thế, muốn một đời bình an, làm người hay làm việc gì, thủy chung đều cần hiểu bốn chữ “trung chính nhân hòa”. Tồn trung chính, thì đắc trường trì cửu an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *