Quan hệ giữa võ thuật và khí công

Nguồn: internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Võ thuật nước ta (TQ) nguyên viễn lưu trường, trước thời Chu Tần đã phổ biến thái dụng, đên cuối đời Tấn đã thập phân hưng vượng. Nhưng theo ghi chép lịch sử, đại khái thời Bắc Ngụy, hình thành môn phái Thiếu lâm. Thời Bắc Ngụy Hiếu Minh đế chính quang niên, Đạt Ma tông sư từ Lương quốc tới Ngụy quốc, tại Tung sơn Thiếu lâm tự diện bích cửu niên tiềm tâm luyện công. Ông ta thụ tự nhiên giới khải phát biến hóa, do tịnh trí động, đắc đáo dụ đạo phi cầm tẩu thú đằng phi khiêu dược, sáng lập thuật kỹ kích。

Về sau, các lưu phái võ thuật cạnh tranh phát triển, tầng tầng lớp lớp. Chỉ môn võ thuật Thiếu lâm đã có thể phân thành ngũ đại phái hệ Hà nam Thiếu lâm, Nga mi Thiếu lâm, Võ đương Thiếu lâm, Phúc kiến Thiếu lâm, Quảng đông Thiếu lâm。 Trong đó, dưới phái còn phân gia, như Hà nam Thiếu lâm có Giang gia, Khổng gia, Du gia tam đại gia. Tái phân, dưới gia còn phân môn, như Tiểu hồng môn, Vân môn, Kỳ môn. Đó là Phật gia võ công.

Đạo gia võ công cũng đa môn phái。Như Thái cực quyền, người sáng lập là Võ đương Sơn động huyền chân nhân Trương Tam Phong tổ sư. Thái cực quyền lấy nội công làm chủ, dưới cũng phân môn phái, như Thái cực, Hành ý… Mà các lưu phái võ thuật đều không ngừng phát triển sang tân, như Thái cực sau có Thái cực Trần, sau Thái cực trần lại có cận đại Dương Lộ Thiền đem Thái cực một bước  sang tân, phát dương quang đại sau gọi là Thái cực Dương. Trên phương diện sang tân có tính đại biểu võ lâm nhất như cao thủ Hoắc Nguyên Giáp, hỗn hợp các lưu phái Phật gia, Đạo gia, thành nhất thể, tập hợp tinh hoa của Thiếu lâm, Hành ý, Thái cực, Bát quái, đem Trường quyền, Đoản quyền tương dung tương sinh, cương nhu kết hợp, hình thành Mê tung quyền độc đáo đặc sắc。

Võ công chân chính, tất nhiên đã đạt được cơ sở của khí công.

Cổ nhân thuyết: Luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không. Hiện tại người ta thường giải thích “công” là cơ bản công. Nói cụ thể một chút, chính là luyện sức mạnh, kéo dây chằng, luyện mẫn tiệp… Kỳ thực, chữ “công” cần giải thích là khí công.

Cơ bản công của võ thuật là khí công.  Cảnh giới tối cao của võ thuật là khí công.Từ sự xuất hiện của võ thuật, có thể thấy quan hệ giữa hai bên. Trên đây viết Đạt Ma tổ sư diện bích luyện công, do tịnh trí động sáng tạo võ thuật Thiếu lâm, đó chính là ông ta sau khi luyện khí công tiến nhập trạng thái khí công, tự nhiên mà không tự nhiên mô phỏng hình thái chạy nhảy của cầm thú, tạo ra các động tác kỹ kích liên tục. Ghi nhớ các động tác này, chỉnh lý, thành các loại sáo lộ võ thuật.

Khí công lại phân tam thừa công phu thượng, trung, hạ. Ngạnh khí công đa dụng trong kỹ kích, như “đầu chàng thạch bi”, “thụy ngọa đinh sàng”, “thủ ninh cương bản”, “yêu triền cương ti”, “cước đạp thạch trang”. Loai khí công thần khí ngoại lộ này đại khái là một dạng công phu. Có khí công sư ngoại hình gầy gò, nhưng nội tạng kiên thực, tinh lực sung bái, đao kiếm bất thương, khả chưởng đoạn ngưu cảnh, cước chiết đại thụ. Đó có thể là trung thừa công phu.

Chân chính khí công thượng thừa, chính là cao cấp khí công, không chỉ có thể đạt tới cảnh địa trung hạ thừa khí công, còn có thể đánh ngã người ngoài 100m, khả diên niên ích thọ tới vài trăm năm, có thể không ăn không uống mà tinh thần bão mãn lực đại vô tỉ, có thể cứu trị người chết sống lại, có thể khai khải trí tuệ đạt đến cảnh giới nhất thông bách thông, thậm chí khả dĩ thông qua ý niệm chi phối lời nói và hành động của người khác. Người có khí công cao cấp với phàm nhân chết khác nhau. Phật gia gọi là “niết kềnh tọa hóa”, Đạo gia gọi là “vũ hóa đăng tiên”, Nho gia gọi là “siêu phàm nhập thánh”.

Mọi người xưng cao tăng lão đạo… là Phật chủ, tổ sư, hoạt phật, chân nhân, tiên nhân, chí nhân, thánh nhân, thực tế chính là vì họ tu luyện khí công đạt đến cảnh giới người thường không thể đạt tới, có năng lực siêu nhân, mọi người sinh ra sùng bái họ, “thần bí hóa” họ. Kỳ thực, chỉ cần bỏ công phu, ai cũng có thể có loại năng lực này, tiến nhập vào cảnh giới cao công phu.

Khí công phân môn phái. Khí công chủ yếu phân tam đại môn phái: Phật gia khí công, Đạo gia khí công, Nho gia khí công. Sau khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho, chủ yếu còn 2 phái lớn  Phật gia và Đạo. Phật gia khí công, giảng hữu bát vạn tứ thiên pháp môn. Đạo gia khí công có tam thiên lục bách pháp môn. Chẳng qua, vạn pháp quy tông, dĩ đức vi bản. Kết hợp tinh thần hiện tại văn minh kiến thiết giảng, người luyện công cần có tư tưởng vì công vô tư, làm việc tốt vì nhân loại, không ngại gian khổ, thanh tịnh vô vi, quang minh lỗi lạc, kính già yêu trẻ, nói và làm chân chính,dũng cảm cải chính khuyết điểm sai lầm, đối vạn sự vạn vật thường tồn tâm hữu ái, giải thoát khỏi việc nhỏ mọn cùng người thường và truy cầu danh lợi địa vị, mà còn cần tận lực vì sinh mệnh của mọi sinh vật duy trì sinh thái cân bằng. Như vậy mới có thể tiến nhập yêu cầu cảnh giới vong ngã của trạng thái khí công, khiến công lực không ngừng nâng lên. Nếu anh đa tư tâm tạp niệm, thì tất nhiên cản trở tự kỷ luyện công, công lực khó thăng tiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *