Tưởng nhớ cuộc đời viên mãn của Mã Vĩ Hoán tiên sinh

Lúc 10h ngày 18 tháng 4 năm 2019, Mã Vĩ Hoán tiên sinh đã viên mãn cuộc đời công đức, vũ hóa thăng thiên. Tiên sinh là  nhất đại Thái cực quyền danh gia, là nội đồ của Dương Thủ Trung tông sư, là Hội trưởng sáng lập của Hương cảng Dương thị Thái cực quyền Tổng hội, Trung quốc võ thuật bát đoạn…

Mã Vĩ Hoán tiên sinh năm 1937, quê quán Đài sơn thị, tỉnh Quảng đông. Cuối năm 1950, khi đang học tại đại học công trình tại Thượng hải, tiên sinh đã bắt đầu tiếp xúc với Dương thị Thái cực quyền. Năm 1962 sau khi di cư tới Hương cảng, theo Dương gia Thái cực quyền đệ tứ đại tông sư Dương Thủ Trung tu tập hệ thống Dương gia Thái cực quyền, kiếm, đao, thương cùng Thái cực trường quyền… cho tới năm 1985 khi Dương Chấn Minh tông sư qua đời.

Mã Vĩ Hoán tiên sinh kế thừa tông sư di nguyện, năm 1999 tiên sinh cùng các đồng môn La Quỳnh, Từ Thao, Mã Dung Căn…, sáng lập Hương cảng Dương thị Thái cực quyền Tổng hội, thành nơi phát triển mạch Thủ Trung Dương thị Thái cực võ nghệ, suốt 20 năm, môn nhân khắp Hương giang, Đài loan, Trung sơn, Bắc kinh…, xa hơn là Canada và Việt nam.

Năm 2014, thành lập Trung hoa Xạ nghệ tổng hội, lấy xạ nghệ tinh nghiên quyền nghệ, đồng thời hoàn bị hệ thống võ nghệ truyền thống.

Năm 2009 tổ chức “Truyền thống Dương thức Thái cực quyền quốc tế luận đàn”, xuất bản “Dương thị Thái cực quyền chính mạch thừa truyền văn tồn”.

Năm 2010 tổ chức “Dương Thủ Trung tông sư đản thần nhất bách chu niên kỷ niệm hội”.

Năm 2012 tổ chức đại hội chuyên đề “Trung hoa võ nghệ nghiên thảo hội”.

Năm 2013 tổ chức “Trung hoa võ nghệ nghiên thảo hội” – chuyên đề chiến sử cổ đại võ nghệ dưỡng tâm.

Năm 2014 tổ chức “Trung hoa võ nghệ nghiên thảo hội” –  chuyên đề Trung hoa xạ nghệ.

Năm 2015 niên tổ chức “Trung hoa võ nghệ nghiên thảo hội” – chuyên đề anh hùng xuất thiếu niên.

Từ sau năm 2015, mỗi năm tổ chức “Thủ Trung truyền hối”, tập trung Dương thị Thái cực các địa phương và truyền nhân của Thủ Trung.

Mã Vĩ Hoán tiên sinh tôn sư trọng giáo, những năm 80 nhiều lượt thám phỏng Dương gia tiền bối cố nhân, nhiều lần đăng môn thỉnh giáo ba vị sư thúc là Dương Chấn Cơ, Dương Chấn Đạc và Dương Chấn Quốc, được Dương Chấn Đạc tiên sinh đề tự “Chính mạch thừa truyền”. Mã Vĩ Hoán tiên sinh đoàn kết đồng đạo, cùng Đài loan Từ Ức Trung tiên sinh và Hàm đan Địch Kim Lục tiên sinh…, liên hợp với truyền nhân đời thứ 5 của Dương thị Thái cực như Phó Thanh Viễn, Triệu Âu Bân, Trần Long Tương, Trịnh Khả Đạt, Lộ Địch Dân, Lý Chính, Thạch Nguyệt Minh, Mạnh Hiến Dân, Đinh Thủy Đức, Nghiêm Thừa Đức, Bàng Tử Thụy, Hồng Nhật Kính, Nghiêm Hàn Tú, Trương Dũng Đào, Hách Hồng Vĩ… Tổ chức hội nghị của Dương thị Thái cực quyền truyền nhân, từ năm 2003 đến 2010 tại Thượng hải, Hàm đan, Hương cảng, Nam ninh, Hàng châu, Tây an, Đài bắc… liên tục tổ chức 8 cuộc, thành việc quan trọng trong phát triển Dương thị Thái cực quyền đương đại.

Mã Vĩ Hoán tiên sinh kế tục Thái cực, nghiên cứu võ nghệ, tìm hiểu văn sử điển cố, thành thạo lý học Tống Minh, khuyến khích đệ tử: Bình tình, định chí, chính tâm, dưỡng khí. Quyền thung dung đại khí, đao như thu diệp lưu thủy, kiếm như tử khí bạch quang, thương như lôi đình vạn quân. Con người và tài nghệ điển hình triết nhân, nhìn lên thấy cao cúi xuống thấy vững chãi.

Không may tiên sinh bị bệnh hiểm nghèo, không thể thay đổi mệnh trời, đành vĩnh biệt! Hậu học chúng tôi vô cùng đau đớn!

Mã Vĩ Hoán lão sư thiên cổ!

Hương cảng Dương thị Thái cực quyền tổng hội

Trung hoa xạ nghệ tổng hội (Hương cảng)

Hội trưởng Tằng Anh Trác cùng các đệ tử kính cẩn!

Năm 2019, tháng 4, ngày 20

追思 馬偉煥先生 圓滿此生
馬偉煥先生,於2019年4月18日上午10時,圓滿此生功德,羽化昇天。先生為一代太極拳名家、楊守中宗師資深門人,香港楊氏太極拳總會創會會長,中國武術八段,  哲人遠禓,風範長存,予人無限追思。先生臨終之際,仍手書提醒弟子,承傳優良傳統武藝,吾輩弟子,念茲在茲,當師志己志,勤習精進,薪火相傳,其能光大師門。

馬偉煥先生出生於1937年,籍貫為廣東省台山市人。1950年代末期就讀上海同濟大學工程系期間,開始接觸楊氏太極拳。1962年移居香港後,追隨楊家太極拳第四代宗師楊守中系統修習楊家太極拳、劍、刀、槍以及太極長拳等,至1985年楊振銘宗師逝世。

馬偉煥先生繼承宗師遺願,於1999年,馬偉煥先生偕同門羅瓊、徐滔、馬容根等,創辦香港楊氏太極拳總會,成為推展守中一脈楊氏太極武藝之堡壘,屹今恰滿二十週年,門人遍佈香江、臺灣、中山、北京等地,更遠涉加拿大及越南。並於2014年成立中華射藝總會,以射藝精硏拳藝,並完備傳統武藝體系。於2009舉辦“傳統楊式太極拳國際論壇”,出版《楊氏太極拳正脈承傳文存》;2010年舉辦“楊守中宗師誕辰一百周年紀念會”,2012年舉辦“中華武藝研討會”之大槍技理專題會;2013年舉辦“中華武藝研討會”之古代戰史•武藝養心專題會;2014年舉辦“中華武藝研討會”之武藝探原•中華射藝專題會;2015年舉辦“中華武藝研討會 之英雄出少年專題會;2015後每年舉辦“守中傳匯”,滙集各地楊氏太極及守中傳人。

馬偉煥先生尊師重教,於80年代便多次探訪楊家前輩故人,多次登門請教於楊振基、楊振鐸和楊振國三位師叔, 並 得 楊振鐸先生親筆題字“正脈承傳”。馬偉煥先生團結同道,與臺灣徐憶中先生及邯鄲翟金彔先生等,聯合各地楊氏太極拳第五代傳人傅聲遠、趙幼斌、陳龍驤、鄭可達、路迪民、李正、石月明、孟憲民、丁水德、嚴承德、龐子瑞、洪日鏡、嚴翰秀、張勇濤、郝宏偉等,策劃楊氏太極拳傳人會議,自2003年至2010年分別在上海、邯鄲、香港、南寧、杭州、西安、臺北等地連續舉辦了八屆,成為當代楊氏太極拳發展的一大盛事。

馬偉煥先生承上啟下,立足太極,鑽研武藝,亦浸溋文史典故,熟習宋明理學,期勉弟子:平情、定志、正心、養氣。其拳從容大氣,其刀如秋葉流水,其劍如紫氣白光,其槍如雷霆萬鈞。其人其藝,哲人典範,仰之彌高,鑽之彌堅。孰料突患惡疾,回天乏力,竟成永別!嗚呼,天不假年,英雄末路,我輩後學,痛徹心扉!

馬偉煥老師千古!

香港楊氏太極拳總會
中華射藝總會(香港)
會長 曽英焯及眾弟子謹啟
2019年4月20日

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *