Luyện võ với khí

Nguồn: internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Trung y học cho rằng: khí đủ thì cơ thể khỏe, khí thiếu thì bệnh, khí tụ thì sinh, khí tán thì tử.

Quyền phổ viết: “Đạo từ hư vô sinh nhất khí. . . . Gọi là hư vô nhất khí là gốc của thiên địa, tông của âm dương, tổ của vật, tức kim đan vậy. Cũng tức nội kình trong Hình ý quyền.” Lại viết: “Khí ấy là gốc tính mệnh của con người, nguồn gốc của tạo hóa, căn bản của sinh tử, cơ sở của Hình ý quyền.” (Hình ý quyền học)

Khí ấy không phải là khí hô hấp, mà là khí tiên thiên chân nhất do con người có được từ trời đất mà thành, cũng gọi là nguyên khí. Nên biểu thị chữ khí trên là chữ vô, dưới là bốn chấm, để phân biệt với khí hô hấp hậu thiên. Vũ thuật gia nếu có thể nắm vững khí này, luyện xuất nội kình mới có thể đạt thượng thừa công phu.

Tự cổ chí kim, vũ thuật cao thủ vô bất trọng thị tu luyện khí, đều coi khí là linh hồn của vũ thuật. Ví dụ như sau:

  • “Vũ thuật muốn đạt tới chí tinh, vận dụng tại khí công”(《 mã trang chưởng phổ 》)
  • “Đạo của Hình ý quyền thuật không ngoài hai chữ thần khí” (《 quyền ý thuật chân 》)
  • “Dù nói nghìn câu vạn lời, chi bằng thanh tâm quả dục, bồi dưỡng bản nguyên, nhằm dưỡng nguyên khí. Thân thể cường tráng, đánh quyền tự hơn người một bước.” (Trần thị Thái cực quyền đồ thuyết)
  • “Tập tục các phái nhu thuật thậm phồn, cần lấy khí công làm nguyên thời thủy chung.” (Thiểu lâm quyền thuật bí quyết)
  • “Muốn tinh kĩ nghệ tất cần kiện đan điền. . . . , đan điền nhước, khí không sung mãn, thì lực không đủ, Ngũ quyền Thập nhị hình chỉ là thế của không. Pháp tắc, như giữ thành trì trống rỗng. Đả pháp, như chiến binh ốm cần.” (Hình ý quyền thuật quyết vi)
  • “Các pháp, các công cũng không bằng dưỡng khí công minh khiên ám hợp. Dưỡng khí bất thành, dù luyện đắc chu thân vũ nghệ, quyền thuật tinh thông, thập bàn binh nhận am thục, thực là hoa quyền tú thối, không liên quan tới tôn chỉ, chỉ có thể diễn hí nơi vũ đài.”
  • “Hữu khí thì sinh, vô khí thì tử. Sinh mệnh của vạn vật trong trời đất, đều không thể thiếu khí cơ. Nên người luyện vũ công trước tiên cần bắt đầu từ luyện khí.” (Luyện khí hành công bí quyết)
  •  

Nguyên khí là một loại năng lượng không nhìn thấy, tích súc trong đan điền. Dụng để kích địch, có thể đem địch kích xuất trượng ngoại. Tiên hiền viết: “Nói về lực, trước tiên tất cần nói tới khí. Khí là quân của lực, lực là thần của khí, hình thể là biểu hiện của khí lực.” Luyện quyền giảng nội tam hợp, tức tâm và ý hợp, ý và khí hợp, khí và lực hợp. Ngoại tam hợp tức thủ và túc hợp, trửu và tất hợp, kiên và khố hợp. Nội tam hợp và ngoại tam hợp hợp thành nhất thể, tức lục hợp. Cũng là Hình ý hợp nhất, hỗn nguyên nhất khí. Do đó kình do lục hợp mà luyện xuất, tức là nội kình. Ứng dụng vào ngự địch thì thần diệu bất trắc, uy lực vô cùng.

Quách Hán Chi lão sư từng nói: “Nội kình của Hình ý quyền là do luyện tập nguyên khí mà thành, chí đại chí cương, đánh vào thân như chạm vào điện.” Quách sư từng dùng chưởng phách vào tay tôi, khi ấy tôi chỉ cảm giác thân giật như chạm điện, lực thấu cốt tủy.

Còn nhớ, bạn học họ Lí bị Quách lão sư vỗ vai, thân thể rung lên, kêu một tiếng a, không thể động chuyển. Sau đó, Lí nói tuy đánh ở vai, mà cảm giác như ngón chân bị đánh.

Quách sư giảng loại nội công này không chỉ có thể đánh người, còn có thể hộ thể. Có lần, Quách sư duỗi cánh tay phải, bảo Tống nắm chặt, thấy cánh tay của Quách sư chầm chậm chuyển, Tống lập tức buông tay. Hỏi Tống sao không dụng lực giữ lại, Tống nói tay tê dại như chạm điện không thể dùng lực giữ.

Quách sư từng thấy có người túm cánh tay Tôn Lộc Đường tiên sinh, chỉ nghe Tôn tiên sinh kêu “Khai”, người đo lập tức buông tay.

Tống Thế Vinh tiên sinh còn cao siêu hơn. Theo Tôn Lộc Đường tiên sinh, cánh tay của Tống Thế Vinh tiên sinh không ai giữ được. Khi muốn tiếp xúc với cánh tay, chính là không giữ được.

Do khí là vô hình vô tượng, nhìn không thấy, sờ không được, nên rất khó lí giải. Chỉ có tự mình trải nghiệm thực tế mới có thể có thể hội, cho nên nó dễ khiến mọi người bỏ qua hoặc phủ định. Kì thực, muốn luyện xuất nguyên khí, luyện thành nội kình không khó, chỉ cần theo quyền thức đã thiết định của các lão tiền bối, tuân theo quyền lí, tuần tự tiệm tiến luyện, lâu ngày sẽ có thành quả. Những người cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí coi thường tiền bối, tự cho mình đúng, thì tuyệt đối không thể luyện xuất nguyên khí, luyện thành nội kình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *