Sáu nguyên lý dưỡng sinh của Thái cực quyền

Sưu tầm và biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Thái cực quyền tuy là võ thuật Trung hoa, nhưng cũng có thể nói nó là một bộ phận tổ thành của y học Trung quốc. Thông qua luyện tập Thái cực quyền có thể đạt được mục đích trừ bệnh, kiện thân, dưỡng sinh, ích thọ.

Trong y thư cổ Hoàng đế nội kinh viết: “Thượng cổ chi nhân, kỳ tri đạo giả, pháp vu âm dương, hòa vu thuật sổ, thực ẩm hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất vọng tác lao, cố năng hình dữ thần cụ, tận chung kỳ thiên niên, độ bách tuế nãi khứ. Kim thời chi nhân bất nhiên dã, dĩ tửu vi tương, dĩ vọng vi thường quánh túy dĩ nhập phòng, dĩ dục yết kỳ tinh, dĩ hao tản kỳ chân, bất tri trì mãn, bất thời ngự thần, vụ khoái kỳ tâm, nghịch vu sinh nhạc, khởi cư vô tiết, cố bán bách nhi suy dã.”

  1. Thái cực quyền nhấn mạnh “thiên nhân hợp nhất”, “hình thần hợp nhất”. Trong Thái cực quyền, yêu cầu “động tĩnh kết hợp”, “động trung cầu tĩnh”, “dĩ tĩnh ngự động” và “tuy động do tĩnh” – khiến Thái cực quyền càng phù hợp với nguyên tắc kiện thân – vận động có mức độ thích hợp; Đồng thời, phương pháp “tĩnh tâm dụng ý” độc đáo của Thái cực quyền, khiến tâm càng dễ nhập tĩnh, có thể ngăn trở hữu hiệu sự quấy nhiễu quá mức và ảnh hưởng trái nghịch thất tình đối với khí huyết, bảo vệ “Nguyên thần” bình thường, phát huy công năng điều chỉnh và khống chế thân tâm khỏe mạnh.
  2.                 Thái cực quyền chủ trương “Dĩ ý đạo khí, dĩ khí vận thân”, nhấn mạnh buông lỏng toàn bộ thân thể và tâm ý. “Luyện ý, luyện khí, luyện thân”, là vận động nội ngoại thống nhất của nội công quyền, hình thành quyền pháp độc đáo với “cương nhu tương tế”, “khoái mạn hữu tiết”, “súc phát hỗ biến”, lấy nội kình làm thống ngự, từ đó làm cho kinh lạc được thông suốt. Kinh lạc không thông, thì có nơi không khỏe mạnh, hành động không thuận lợi, huyết dịch không sướng thông, có thể dẫn tới bệnh tật của tâm não huyết quản.
  3.                 Trong vận động của Thái cực quyền, eo xoay chuyển, tứ chi co duỗi tạo thành vận động quấn quít và hư thực chuyển hoán, tạo nên tác dụng xoa bóp khác nhau tới hơn 300 huyệt vị trên thân thể. Trên thực tế, loại xoa bóp này có tác dụng như châm cứu, sơ thông kinh lạc, kích phát nội khí, tăng cường và duy trì liên hệ công năng sinh lý giữa các tổ chức khí quan, khiến chúng ở trạng thái tự động phối hợp.
  4.                 Vận đông Thái cực quyền có tính chất toàn thân, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhu nhuyễn, khiến toàn thân ấm áp, dễ chịu, có thể tăng tốc độ và cường độ truyền đạo của kinh lạc, có lợi cho sự vận hành của hệ thống kinh lạc toàn thân, nội ngoại tuần hoàn sướng thông thấu đạt, khí huyết sung doanh toàn thân, nhu dưỡng các tạng phủ, tổ chức khí quan, âm dương đầy đủ, duy trì và bảo hộ các công năng của cơ thể, tăng khả năng kháng bệnh tà và năng lực tự hồi phục.
  5.                 Thái cực quyền không chỉ nhấn mạnh buông lỏng cơ thể, mà còn trong toàn bộ quá trình luyện quyền yêu cầu tinh thần buông lỏng, khiến sự ức chế và hưng phấn của đại não kết hợp, có lợi cho tâm thái cân bằng. Chỉ cần mỗi ngày đều kiên trì luyện quyền, nó có thể giúp cho thân tâm của bạn khỏe mạnh.
  6.                 Thái cực quyền chú trong huấn luyện công lực hạ bàn, lợi cho khí huyết hạ hành, điều chỉnh trạng thái “thượng thịnh hạ suy” của trung niên và lão niên, tức trạng thái can thận đều suy giảm, âm hư dương phù, xuất hiện huyết áp tăng cao, tâm hư mất ngủ, sợ lạnh, tứ chi lạnh, thực trệ tiện bí….

Thường nói “Người già già từ chân”, từ trung niên về sau, thường xuất hiện các loại bệnh “thượng thịnh hạ suy”. Thái cực quyền gia cường bộ vị đan điền và hạ chi vận động. Vì giữa đan điền với Mệnh môn (tức bụng dưới), chính là bộ vị quan trọng và căn bản nhất thân thể, nơi vận hành hấp thu và khí huyết tuần hoàn hóa thành tinh huyết.

Cho nên tăng cường vận động của bụng dưới, eo, háng và hạ chi chính là thúc đẩy phần tối cơ bản của việc vận hành tiêu hóa, hấp thu và khí huyết tuần hoàn. Eo và cột sống được tăng cường, tự nhiên huyết mạch lưu sướng, tinh thần vượng thịnh, trường cửu bất suy, từ đó mà tiêu trừ hoặc tránh các chứng của “thượng thịnh hạ suy”.

Cần trải qua trường kỳ luyện tập, mới có thể phát huy được công hiệu dưỡng sinh bảo kiện tốt đẹp của Thái cực quyền. Trước tiên, Thái cực quyền như các hạng mục thể dục khác, đạt được hiệu quả của việc luyện tập là quá trình tích lũy theo năm tháng. Thực tiễn chứng minh, để thu được công hiệu dưỡng sinh bảo kiện của Thái cực quyền, cần kiên trì luyện tập. Mỗi người lập chí tập luyện Thái cực quyền nhằm dưỡng sinh bảo kiện, đều cần hiểu đạo của sự lý kiên trì bền bỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *