Các bước tập quyền của TCQ

1- Nhập môn: đây là bước người tập làm quen với TCQ. Ở bước này: 

– Làm quen với động tác & các yếu lĩnh.yêu cầu của TCQ – như buông lỏng, trung chính, an thư, phối hợp động tác… 
– Thực hiện thuần thục các động tác. 
– Thực hiện động tác đúng yếu lĩnh. 

2- Khí công: khi đã thuần thục các động tác, người tập kết hợp động tác với hơi thở, dụng ý quán chú động tác, quán chú sự vận hành của nội khí. 

Sau khi luyện ở bước này 1 thời gian, cơ thể người tập sẽ trở nên mạnh khoẻ, tinh thần thư thái, khả năng chịu đựng cao… 

3- Kình công: mục đích chủ yếu là luyện kình để ứng dụng chiến đấu. Qua bước khí công, cơ thể đã mạnh khoẻ, khí đã khá vượng. Người tập dùng ý thức để quán chú kình lực. Bước đầu là chú tâm tới trầm kình. Khi đó công cụ luyện tập chính là sức nặng của cơ thể. Kế tiếp, mỗi động tác, từ khởi đầu đến kết thúc cần quán chú khởi phát, di chuyển của kình, hợp & khai kình… Từ nhận biết dẫn đến chủ động điều khiển kình lực. Khi đã đạt được bằng kình thì nghiên cứu các loại kình khác. Ở bước này, khi đi quyền có thể dùng ý tưởng tượng ra đối thủ trước mặt… 

4- Thần công: người tập chủ yếu dưỡng luyện thần, tâm, khí. Ở bươc này, các yếu lĩnh, hơi thở… toàn bộ đã trở thành tự nhiên, người tập không còn chú ý đến quyền thức, trình tự động tác mà thần ý động thì thân theo, tuỳ biến tuỳ hoá. 

Các bươc kể trên chỉ có tính tương đối, là quá trình đi từ hữ vi đến vô vi, nó tương đương với quá trình luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần & luện thần về hư, từ hữu hình trở về vô hình. 

Ở bước khí công tương đối thuần thục, người tập có thể bắt đầu tập luyện đẩy tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *